Prostitution inte ett storstadsfenomen – tipsa polisen om misstänkt sexhandel

Sexhandeln slår hårt mot redan utsatta personer. Allmänhet, hotellnäringen och fastighetsägare uppmanas nu att informera polisen vid misstänkt prostitution.

Polisen i region Väst har intensifierat arbetet mot prostitution, både genom insatser mot sexköp och i form av olika utbildningar. Prostitution är en stor inkomstkälla för kriminella aktörer och målet är att störa ut sexhandeln genom att öka risken för sexköpare att åka fast, säger Sara Svensson, chef för människohandelsgruppen i polisregion Väst:

– Även om det är tillåtet att sälja sex på frivillig basis, så är allt runt omkring olagligt.

Möjlighet till stöd för den som är utsatt

Prostitution är inte ett storstadsfenomen. I början av maj genomfördes en insats i Borås och polisen har tidigare agerat mot misstänkt bordellverksamhet i Trollhättan, med koppling till både Fyrbodal och Skaraborg. Samtidigt finns en svårighet i att verksamheten är så rörlig.

– Man vill hålla verksamheten dold och vara anonym. De åker runt hela landet och är på en plats under ett par dagar upp till några veckor innan de byter. Om det blir känt att verksamheten pågår flyttar de vidare, säger Sara Svensson.

Informationssatsning för att öka upptäckten

Polisen arbetar löpande med att identifiera var sexhandeln pågår, men för att kunna agera mot den här brottsligheten i större omfattning behövs fler ögon på problemet.

– Var gärna en nyfiken granne som uppmärksammar obekanta personer i trapphuset genom att fråga vem de ska besöka, säger Sara Svensson.

Det är viktigt att lämna tips om det finns en misstanke om prostitution.

-       Då kan vi agera mot aktörerna som står bakom och arbeta uppsökande mot dem som är utsatta för att erbjuda stöd och hjälp via socialtjänsten, säger Sara Svensson.

Ett förebyggande arbete

I Fyrbodal kommer polisen nu att genomföra en riktad informationssatsning för att uppmärksamma fastighetsägare och hotell- och taxinäringen om vad de bör vara uppmärksamma på och hur de ska agera vid misstänkt sexhandel. Liknande satsningar har tidigare gjorts i Göteborg.

– Ju fler vi är som uppmärksammar problematiken, desto svårare är det att bedriva den här sortens verksamhet. Polisen kommer att kunna arbeta mer aktivt och det i sig är förebyggande – vi vill hindra att nya nätverk etablerar sig. För att vi ska veta var vi ska titta behöver vi information från hotell, taxiverksamhet, privata fastighetsägare och från grannar, säger Susanne Arvidsson, lokalpolisområdeschef i Södra Fyrbodal.

Hon konstaterar att det är svårt att veta hur omfattande sexhandeln i Fyrbodal faktiskt är, och att det är ett skäl till den satsning som nu görs.

– Det är lättare att dölja den här verksamheten i större städer, men vi vet att prostitution förekommer även i mindre kommuner och i vårt område. Nu arbetar vi för att få en bättre bild av omfattningen och hämta in upplysningar som vi kan agera på, säger Susanne Arvidsson.

Fastighetsägare är ansvariga

Polisen kan se att det blir allt vanligare att lägenhetshotell används för prostitution, och poängterar att det är fastighetsägarna som är ytterst ansvariga för att se till att verksamheten upphör. Även enskilda som hyr ut sin bostad bör vara medvetna om att bostaden kan komma att användas som bordell.

– Om man hyr ut sin bostad eller lokal och det förekommer försäljning av sexuella tjänster från lokalen kan man bli misstänkt för koppleri. Om man får uppgifter om misstänkt sexhandel har man en skyldighet att se till att verksamheten upphör, säger Sara Svensson.

Kontaktpersoner för media:

  • Frågor om prostitution och situationen i region Väst:
    Sara Svensson, chef för människohandelsgruppen i region Väst,
    nås via 114 14.
  • Frågor om prostitution i Fyrbodal samt om den riktade satsningen:
    Susanne Arvidsson, lokalpolisområdeschef i Södra Fyrbodal, 
    tel 010-565 42 97

Mer information finns på www.polisen.se