Unga tvingades sälja droger – nu väcks åtal för människohandel

De båda pojkarna tvingades sälja droger – nu åtalas fyra personer för bland annat människohandel. ”Det är viktigt att testa nya vägar för lag-föring för att komma åt att unga utnyttjas i organiserad brottslighet”, säger kammaråklagare Malin Melin.

I dag väcks åtal vid Uddevalla tingsrätt mot totalt fyra personer. Två av dem misstänks för grovt narkotikabrott och människohandel, varav den ena också misstänks för utpressning. Den tredje personen misstänks för medhjälp till grovt narkotikabrott alternativt grovt penningtvättbrott. Ytterligare en fjärde person är i dagsläget på fri fot, men åtalas för grovt penningtvättbrott.

– Målsägarna är två unga personer som rekryterats och utnyttjats för att sälja narkotika i en kriminell miljö, säger Malin Melin.

Situationen blev hotfull

Pojkarna var 15 år och båda nyinflyttade i Stenungsund när de för cirka tre år sedan kom i kontakt med de personer som nu åtalas.

– De var frikostiga och erbjöd pojkarna småsummor och droger, och snärjde dem efter hand i detta. Pojkarna har lurats till drogförsäljning som de inte kunnat komma ur. En av ynglingarna vände sig till polisen för att situationen blev så hotfull att han inte längre mäktade med att hantera den, säger Sven Davidsson, en av utredarna i lokalpolisområde Södra Fyrbodal.

Målsägarna har lämnat liknande berättelser om hur de använts i narkotikahandel, vilket stöds av andra uppgifter i förundersökningen. Det handlar om vittnesmål, sms, information som lämnats och spaning som polisen bedrivit mot de misstänkta.

– Där har vi kunnat se kopplingar till andra aktörer som sålt narkotika. I kölvattnet av den här utredningen har totalt fyra personer blivit dömda för grova narkotikabrott i Södra Fyrbodal, säger Sven Davidsson.

Stora pengaflöden

De misstänkta har hanterat stora penningsummor. De finansiella aspekterna har därför haft en central roll i utredningsarbetet. 

– Penningflödena utgör betydande bevisning för de åtalade gärningarna. Det finns stöd för uppgifterna att det hanterats mycket illegala medel, säger Malin Melin.

I samband med kartläggningen av transaktionerna upptäcktes stora summor på de misstänktas konton – utöver de två pojkarna visade det sig att det fanns ytterligare två målsägare som utsatts för utpressning genom att tvingas ta banklån på stora summor. De åtalade öppnade också en verksamhet som misstänks ha använts delvis för narkotikabrott och penningtvätt.

Saknas praxis

Människohandel innebär att någon med tvång förmår en annan person att genomföra handlingar som sexuella tjänster, tvångsarbete eller annan verksamhet i en situation som innebär nödläge för den utsatte.  Malin Melin menar att åtalet innebär att brottsrubriceringen nu prövas i en delvis ny kontext.

– Vi vet att människohandel förekommer i annan verksamhet, exempelvis prostitution. Men vad gäller narkotikaförsäljning som grund för människohandel saknas fällande dom och frågan har bara prövats vid enstaka tillfälle. Att ungdomar rekryteras för att utnyttjas i organiserad brottslighet är känt och det är viktigt att komma åt den problematiken och testa nya vägar för lagföring, säger Malin Melin.

– Vi har haft vittnen som har varit villiga att prata och som har gjort att vi har kunnat stärka de uppgifter som framkommit när det gäller grovt narkotikabrott och människohandel, säger Sven Davidsson.

Mer information om Polisens arbete finns på www.polisen.se