Kriminella ledargestalter åtalas efter omfattande polisutredning

I april förra året smugglades 18,5 kilo kokain från Holland till en av förorterna i nordöstra Göteborg. Värdet på gatan uppskattas till cirka 16 miljoner. Nu åtalas sju personer efter en massiv utredningsinsats som pågått i mer än ett halvår.

Via en omfattande utrednings- och spaningsinsats samt genomgångar av Encrochat-material har polisen kunnat följa vidareförsäljning och distribution av narkotikan från en förort i Göteborg till andra delar av staden, men också runt om i Västsverige, Oslo och Stockholm.

– För oss har det här ärendet gett ovärderlig insikt i hur ett av de organiserade gängen i nordöstra Göteborg genom internationella kontakter både transporterar in stora mängder narkotika till Göteborg och sedan förser andra kriminella grupperingar med partier för vidareförsäljning, berättar Carl-Johan Bruno, gruppchef vid polisens spaningssektion i Göteborg.

I utredningen pekas två ledargestalter från nordöstra Göteborg ut som tongivande i hanteringen tillsammans med ytterligare en svensk medborgare med koppling till Tyskland. Under sig har de i hanteringen av narkotikan haft ytterligare fyra män som har agerat transportörer och lagerhållare.

Sticker ut

Majoriteten av de misstänkta greps vid en samordnad insats i oktober förra året och har suttit frihetsberövade sedan dess. Idag lämnar kammaråklagare Stina Lundqvist in den över 10 000 sidor tjocka förundersökningen till Göteborgs tingsrätt och väcker därmed åtal mot sju personer för grovt och synnerligen grovt narkotikabrott. Två personer åtalas även för synnerligen grov narkotikasmuggling.

– Det är en väldigt omfattande förundersökning. Det som sticker ut i det här fallet är att vi kunnat komma högre upp i hierarkin och åtala personer i ledarskiktet. Mycket tack vare Encrochat-materialet, säger kammaråklagare Stina Lundqvist.

I det omfattande materialet ingår fysisk spaning, hemlig telefonavlyssning, över 80 förhör och en genomgång av drygt 86 000 meddelanden från den krypterade tjänsten Encrochat.

Flera miljoner

Två av de 18,5 kilo kokain som utredningen omfattar togs i beslag i ett annat ärende och tillvägagångssättet i smugglingen överensstämmer med ett liknande ärende som nyligen avgjordes i Hovrätten. Precis som i det fallet misstänks gärningsmännen även vid detta tillfälle ha gjutit in narkotikan i ostar i Holland och därefter smugglat den till Sverige och Göteborg. Värdet på gatan uppskattas till cirka 16 miljoner kronor.

– Den senaste tidens framgångar är en kombination av att vi inom polisen flyttat fram våra positioner mot den organiserade brottsligheten och den unika insyn vi fått genom Encrochat, säger Carl-Johan Bruno.

Rättegångsstart är planerad till den 11 juni och pågår ett antal veckor framåt.