Ändring i förordningen om tillfälligt inreseförbud till Sverige

Från och med den 30 juni ändras inreserestriktionerna till Sverige från annat EU/EES land när det blir möjligt att resa in mot uppvisande av EU:s digitala covid-intyg.

Regeringen har nu beslutat om fortsatt giltighet av förordning (2020:1258) om tillfälligt inreseförbud vid resor från vissa EES-stater och några andra stater till Sverige till och med den 31 augusti.  Sedan den 31 maj är det fritt att resa till Sverige från de nordiska länderna Danmark, Norge, Finland och Island. Det gäller samtliga inresor, oavsett vilket medborgarskap resenären har.

Införandet av EU:s digitala covid-intyg

Från och med 30 juni 2021 ger EU:s digitala covid-intyg, i form av vaccinationsintyg, testintyg och intyg om tillfrisknande, undantag från inreseförbudet från ett annat EU/EES-land och från Schweiz, Vatikanstaten, Andorra, San Marino eller Monaco. Tidsgränsen för negativa covid-test från dessa länder utökas också till att testet måste ha utförts inom 72 timmar vid gränspassage.

Fler länder undantas från inreseförbudet

Regeringen öppnar också för undantag från flera länder vars invånare kommer att få resa in i Sverige vid uppvisande av ett negativt covid-19 test som är max 48 timmar gammalt. Dessa länder läggs till de redan beslutade undantagsländerna, och listan kommer att omfattar bland annat invånare i följande länder:

 • Albanien
 • Australien
 • Hongkong
 • Israel
 • Japan
 • Libanon
 • Macao
 • Nordmakedonien
 • Nya Zeeland
 • Rwanda
 • Serbien
 • Singapore
 • Sydkorea
 • Taiwan
 • Thailand
 • USA

Resenärer från dessa länder ska kunna styrka att de bor i landet, vilket betyder att det inte räcker med bara medborgarskap, tillsammans med ett negativt covid-test för att kunna ges undantag från inreseförbudet. Intyg på vaccin eller tillfrisknande gäller inte från dessa länder.

Vid inresa från övriga länder som inte är med i EU eller EES, och som inte nämns ovan, gäller det fortfarande att utländska medborgare måste omfattas av ett undantag för att få resa in i Sverige och måste som huvudregel även kunna uppvisa ett negativt covid-test som har utförts inom 48 timmar före ankomsten till Sverige.

Förlängt inreseförbud för resande till Sverige (regeringens webbplats)

Förordning om dels fortsatt giltighet av förordningen (2020:1258) om tillfälligt inreseförbud vid resor från vissa EES-stater och några andra stater till Sverige, dels ändring i samma förordning

Förordning om ändring i förordningen (2020:127) om tillfälligt inreseförbud till Sverige

Polismyndigheten utfärdar inga intyg eller förhandsbesked

Inga enskilda ärenden handläggs via mejl eller telefon. Det går inte att söka om undantag innan ankomst, det är alltid gränspolisen som fattar beslut utifrån den dokumentation som uppvisas vid gränsen.

Mer information om inreseförbudet

Att resa till Sverige från utlandet under coronapandemin

Frågor och svar om inreseförbudet till Sverige

More information about entry ban

Travel to Sweden during the corona pandemic

Frequently asked questions: entry ban