Åtal för systematisk penningtvätt på växlingskontor

Påse med pengar.

Några av de kontanter som låg gömda i växelkontorets lokaler.

Idag väcks åtal mot tolv personer misstänkta för bland annat systematisk och organiserad penningtvätt via ett växlingskontor i Stockholm.

Brottsvinster för drygt 220 miljoner kronor har genom växlingskontoret slussats vidare till den grovt organiserade brottsligheten.

Narkotikahandeln genererar årligen miljardbelopp, där stora delar av pengarna förs ut ur Sverige för återinvestering i nya narkotikapartier. Polisens utredning visar att ett växlingskontor i Stockholm har haft en central roll i att göra det möjligt för kriminella aktörer att bland annat föra ut kontanter från Sverige.

– Det här innebär också att valutaväxlare blir en eftertraktad och närmast oumbärlig funktion för narkotikasmugglingen. Det är mycket höga summor som det här växlingskontoret slussat vidare till den grova organiserade brottsligheten, säger Stefan Edin, chef sektionen för aktionsgruppsverksamhet, Noas utredningsenhet.

– Åtalspunkterna för fyra av de åtalade gäller bland annat systematisk och organiserad penningtvätt under en tidsrymd av ett och ett halvt år. De åtalade har inom ramen för växlingskontorets verksamhet bidragit till att 16 olika kriminella nätverk eller individer har kunnat dölja och tillgodogöra sig sammanlagt drygt 220 miljoner kronor som kommit från brott eller brottslig verksamhet, säger kammaråklagare Ulrika Lindsö som ansvarat för och drivit utredningen tillsammans med kammaråklagare Arne Fors.

Pengarna har förvarats i bolagets lokaler och har omsatts genom bland annat valutaväxling, fysisk överföring av kontanter mellan kundernas olika kontantdepåer i bolagets lokaler samt överföring utomlands på cirka 100 miljoner kronor genom det informella överföringssystemet Hawala.

– Vid ett tillslag påträffade vi cirka 15 miljoner kronor i kontanter i dolda utrymmen i bolagets lokaler, tillsammans med anteckningar som visade fler genomförda penningtransaktioner. Det här var pengar och transaktioner som vi sedan kunde koppla till olika kriminella nätverk och aktörer, och även koppla ett antal av dessa aktörer till Encrochat-konton, säger Magnus Sohlén, polisens utredningsledare i Stockholm.

Åtalet omfattar även synnerligen grova narkotikabrott, synnerligen grov narkotikasmuggling, flertalet fall av grova narkotikabrott, grovt vapenbrott och grovt bokföringsbrott. Narkotikabrotten avser flera hundra kilo narkotika av olika preparat. Bland de åtalade finns aktörer på alla nivåer inom narkotikahandeln. Tillgångar på över 31 miljoner har kunnat säkras i form av bland annat kontanter, klockor och fordon. Ett yrkande om företagsbot mot växlingskontoret avseende 10 miljoner framställs också i åtalet.

Utredningsarbetet har bedrivits av Polismyndighetens aktionsgruppssektion Stockholm och aktionsgruppssektion Noa, i nära samverkan med framförallt Skatteverket och Ekobrottsmyndigheten, som en del av den myndighetsgemensamma satsningen mot organiserad brottslighet.

– Genom myndighetssamverkan har vi kunnat utnyttja våra olika kompetenser för att få detta ärende till åtal. Vår bedömning är att vi genom denna insats avsevärt försvårat för kriminella nätverk att omsätta sina brottsvinster i ny brottslighet, säger Maria Wass, chef sektionen för aktionsgruppsverksamhet i Stockholm.

Karta

Bilden är från rapporten ”Lärdomar av Encrochat – Analysprojekt Robinson” (A193.902/2021) och visar en uppskattning av de internationella organisatörernas penningflöden som följer av försäljning i följande led på den svenska interna marknaden.

Kort fakta om myndighetsgemensam satsning mot organiserad brottslighet

Sedan 2009 samverkar tolv svenska myndigheter med underrättelser och operativa insatser mot kriminella individer, nätverk och fenomen i en satsning mot den organiserade brottsligheten. Satsningen är på uppdrag av regeringen.

De samverkande myndigheterna ska gemensamt bekämpa den organiserade brottsligheten. Fokus ska ligga på bekämpning av allvarlig och samhällshotande organiserad brottslighet, och mot organiserad brottslighet i lokalsamhället med särskilt fokus på utsatta områden.

Organisationen för satsningen består av Samverkansrådet, Operativa rådet, åtta aktionsgrupper, nationellt underrättelsecentrum (Nuc) med styrgrupp och sju regionala samverkansråd (Rsr) med sju tillhörande regionala underrättelsecenter (Ruc).

Myndigheterna som ingår i satsningen är Arbetsförmedlingen, Ekobrottsmyndigheten, Försäkringskassan, Kriminalvården, Kronofogdemyndigheten, Kustbevakningen, Migrationsverket, Polisen, Skatteverket, Säkerhetspolisen, Tullverket och Åklagarmyndigheten. Ytterligare nio myndigheter ingår som nätverksmyndigheter: Arbetsmiljöverket, Bolagsverket, Centrala studiestödsnämnden, Finansinspektionen, Inspektionen för vård och omsorg, Pensionsmyndigheten, Statens Institutionsstyrelse, Transportstyrelsen samt Länsstyrelsen i Stockholms län som samordnar övriga länsstyrelser i satsningen.

Myndighetsgemensam satsning mot organiserad brottslighet

Åklagarmyndighetens webbplats: 12 åtalas för bland annat penningtvätt