Åter en lyckad insats i Gävle

Lokalpolisområde Gästrikland genomförde ytterligare en kontroll av stadsdelen Sätra under 9-10 juni. Insatsen leddes av polisinsatschef Erik och biträdande polisinsatschef Helena från lokalpolisområde Gästrikland.

Insatsen

Från region Mitt tillfördes resurser från flera enheter. 

Med vid insatsen var personal från samverkande myndighet Kronofogdemyndigheten, personal från socialtjänsten i Gävle kommun och personal från fastighetsägarna i stadsdelen.

Samverkanspartners 

Med vid insatsen var personal från samverkande myndighet Kronofogdemyndigheten, personal från socialtjänsten i Gävle kommun och personal från fastighetsägarna i stadsdelen.

Vid en fordonskontroll utmätte kronofogdemyndighetens personal en bil och kontanter från ägaren till bilen. Personen fick gå från kontrollplatsen och bilen bärgades från platsen.

- Samverkan inom den egna organisationen och med andra aktörer är en framgångsfaktor som fortsättningsvis ska beaktas och utvecklas ytterligare, tillsammans är vi starka, säger tf. lokalpolisområdeschef Pernilla Andréasson

Resultat under 9-10 juni

 • 386 fordonskontroller (fasta + rörliga)  
 • 45 visitationer PL19§ 2st.
 • 9 Husrannsakningar I fordon PL20a§
 • 3 Obot
 • 3 Olovliga körningar
 • 2 Rattfylleri
 • 5 Ringa narkotikabrott
 • 14 Beslag
 • 14 Flygande inspektioner
 • 9 Sök med hund i fordon/bosta

  - Vi uppnådde goda resultat mot de kriminella nätverken genom en väl genomförd samverkan med andra myndigheter och hantering av gemensamma resurser i region Mitt, säger insatsledare Erik.

  - Målet med insatsen var att öka invånarnas upplevda trygghet och tillit till rättssamhället genom hög synlighet och ett omfattande arbete i stadsdelen Sätra. Vid de kontakter som skedde med allmänheten under insatsen, upplevdes vi att de uppsatta målen nåddes under båda dagarna, säger biträdande insatsledare Helena.