Böter på plats effektiviserar lagföring

Från 1 juli får polisen utfärda ordningsböter till de som spelar hög och störande musik. Beslutet innefattar även att störande vattenskoterkörning kan bötfällas på plats.

Riksåklagaren har beslutat att polisen ska få utfärda böter på plats för den som spelar hög och störande musik, exempelvis från en bil. Polisen får även utfärda böter för störande vattenskoteråkning.

– Detta är mycket välkommet och både underlättar och effektiviserar arbetet med att lagföra denna typ av brott. Dessutom avlastas vår utredningsverksamhet, säger Jesper Molander, polisinspektör vid Noa.

Störande musik ett problem för många

I vissa delar av landet är hög och störande musik den exklusivt största anledningen till att människor kontaktar polisen.

– Man upplever det som extremt störande och man får inte sova om nätterna under långa perioder, säger Jesper Molander.

Tidigare har ordningsbot för förargelseväckande beteende enbart kunnat utfärdas mot den som urinerar offentligt, men nu utvidgas alltså möjligheten. Boten för störande hög musik blir 1 000 kronor.

Störande vattenskoteråkning kan bötfällas

Riksåklagaren har även beslutat att polisen ska ha rätt att utfärda ordningsbot för störande och onödig körning med fartyg, vilket är en bestämmelse i sjölagen. Bestämmelsen träffar alla båtar, men bakgrunden är problemet med störande vattenskoteråkning. Boten för detta blir 1 500 kronor.

Tidigare har polisen endast kunnat utfärda böter till vattenskoterförare som framfört vattenskotern på ett vårdslöst sätt och som kan vara farligt. Att polisen nu kan utfärda böter för störande och onödig körning innebär att även vattenskoterkörning som inte anses farlig men som stör andra människor eller miljön kan medföra böter. Bedömningen för när en bot ska utfärdas görs dock av polisen på plats.

Beslutet från Riksåklagaren kommer efter önskemål från regeringen om bättre verktyg för polisen att bekämpa de aktuella problemen. Beslutet är en ny tillämpning av redan befintlig lagstiftning vilket betyder att företeelserna har varit förbjudna redan tidigare.

Frågor och svar

Vad är egentligen ”hög och störande musik”?

Svar: Det är upp till polis på plats att göra bedömningen om musiken är så pass hög att den stör allmänheten.

Vem bötfälls om den störande musiken kommer från ett fordon?

Svar: Det är föraren som bär det största ansvaret för musikspelanden och är också den som har störst möjlighet att påverka volymen och platsen där musiken spelas. Det är även möjligt att ytterligare individer i eller utanför fordonet blir föremål för ett utfärdande av ordningsföreläggande, beroende på hur de beter sig och hur deras påverkan på musikspelandet bedöms.

Gäller lagen även lägenheter eller restauranger där det spelas så pass hög musik att det stör allmän plats?

Svar: Det är teoretiskt möjligt att spela musik från lägenhet eller restaurang på ett sådant sätt att det skulle kunna ses som förargelseväckande men i praktiken är det nog ovanligt att det sker.  

Vad bedöms som störande eller onödig vattenskoterkörning?

Svar: Tidigare har polisen endast kunnat utfärda böter till vattenskoterförare som framfört vattenskotern på ett vårdslöst sätt som kan vara farligt. Nu kan polisen utfärda böter för störande och onödig körning som inte anses farlig men som stör andra människor eller miljön. Bedömningen när en bot ska utfärdas görs av polisen på plats.

Kommer polisen att kunna tillämpa lagen i praktiken, finns det båtar tillgängliga som är tillräckligt snabba för att köra ikapp vattenskotrar?

Då ett fartyg, oavsett om det är en vattenskoter eller annan båt, har gjort sig skyldig till ett brott som ska rapporteras kan sjöpolisen köra ikapp eller fram till det andra fartyget och borda denna. Precis som på land med fordon är ett fartyg skyldigt att stanna på anmodan från polisman.  

Bedömningen av när en bot ska utfärdas görs av polisen på plats. Rapportering sker både mot ett vårdslöst och störande beteende samt hastighetsöverträdelser där mätning sker med laser eller efterföljande. Sjöpolisen finns i region Stockholm och region Väst där möjligheten finns att bemöta vattenskotrar och andra fartyg med myndighetens båtar. På andra platser i landet får polisen genomföra bevakningen på land eller samverka med exempelvis kustbevakningen.