Brev om A-traktorer skickas ut i Katrineholm, Flen och Vingåker

A-traktor

Bild: Mostphotos

Lokalpolisområde Katrineholm har tillsammans med kommunerna i området skickat brev till dem som står som ägare av en A-traktor. Syftet är att stötta föräldrar och informera om hur en A-traktor fungerar.

Inom områdena Katrineholm, Flen och Vingåker har vi haft högljudda fordonssamlingar bland annat på parkeringarna vid köpcentrum, mackar och runt badplatser. Inte sällan pågår detta fram till sent på natten. Vid samlingarna är det relativt vanligt att unga dricker alkohol och vi hittar också patroner med lustgas som vi tror inhaleras och får tips om personer som langar och använder narkotika. Närvaro av vuxna är viktigt för att minska problemen vi ser. Kommunerna, polisen och frivilliga gör vad vi kan för att vara på plats och skapa lugn och trygghet samt säga ifrån. Vi behöver också vårdnadshavares hjälp för att dämpa de problemen, för vi räcker inte alltid till.

Mopeder och A-traktorer är ett bra transportmedel för ungdomar och unga vuxna som vill ta sig fram lätt och enkelt. Det kan också bli en avlastning för dig som förälder och en frihet. 

En A-traktor innebär också ett stort ansvar och hanteras den på rätt sätt är den en bra skola inför en framtid med ett B-körkort. Hanteras en A-traktor fel kan det vara livsfarlig för de som färdas i den och för de som befinner sig utanför fordonet. Det händer att ungdomar inte alltid följer de regler och lagar som finns, vilket gör att det kommer samtal både till polisen och Kommunerna kommun från invånare angående problem och störningar. Det kan handla om vårdslöshet i trafik, körning på olämpliga platser och skador som uppkommit på grund av det samt oljud.

Med denna information vill vi stötta er att ta rätt beslut kring hanteringen runt fordonet och att ha en dialog med den som brukar fordonet. Vi vill också lära er lite om det tekniska kring en A-traktor för att öka kunskapen om vad som gäller för ett sådant fordon. Vi vill även ge er information om de lagar och regler som gäller och konsekvenserna om de inte följs.

Vad är en A-traktor?

En A-traktor är ett motordrivet fordon bestående av ombyggd bil som är konstruerad att dra andra fordon eller arbetsredskap och ska vara utrustad med kopplingsanordning.

En A-traktor ska vara så ombyggd att dess högsta konstruktiva hastighet uppgår till högst 30 km/h på horisontell väg. Fordonet ska vara ombyggt så att det är uppenbart att det inte längre har som huvudsyfte att transportera person eller gods. Säte för en eller två passagerare bredvid förarsätet får dock behållas vid ombyggnaden.

Det är enkelt att trimma en A-traktor

Den 15 juli 2020 förändrades kraven på en A-traktor vilket innebär att det har blivit enklare att manipulera hastigheten. A-traktorer har blivit enklare att manipulera så att de kan gå lika fort som en vanlig bil. Detta kan skapa mycket farliga situationer eftersom föraren varken har mognad eller utbildning för att köra en personbil. Dessutom har en A-traktor inte samma krav på trafiksäkerhetsutrustning som en personbil, vilket bland annat gäller säkerhetsbälte.

I praktiken betyder det att det kan sitta 1-3 stycken obältade ungdomar i ett fordon som går lika fort som en personbil, om olyckan är framme är det en liten tröst att man inte var bältad bara för att lagen inte kräver det i en A-traktor.

Brottslighet som kan påverka ditt körkort eller ett körkortstillstånd

Transportstyrelsen kontrollerar om man är misstänkt för eller gjort sig skyldig till något brott de senaste tre åren. Även andra brott än trafikbrott kan påverka möjligheten att få körkortstillstånd. Transportstyrelsen kan besluta om en spärrtid. Det innebär att de bestämmer en tidsperiod då man inte kan få ha ett körkort eller ett körkortstillstånd. Spärrtiden kan variera, men kan högst bli tre år. 

Exempel på brott som kan påverka bedömningen är:

  • Rattfylleri, narkotikabrott eget bruk, smitning från trafikolycka och fortkörning
  • Olovlig körning och tillåtande av olovlig körning.

Trafikbrott/förseelser kopplat till A-traktorer som, förutom böter, kan ge en spärrtid på upp till 6 månader

  • Olovlig körning, kört en A-traktor fortare än 30 km/h.
  • Vårdslöshet i trafik, ex sladdat runt i en rondell
  • Onödig och störande körning i bostadsbebyggelse, exempelvis åka runt och spela hög musik i bostadsbebyggelse

Vid misstanke om brott så kan A-traktorn tas i beslag för vidare utredning. Är olyckan framme kan det bli problem med försäkringen för en ändrad A-traktor som därmed är en oregistrerad bil. Blir du som förare rapporterad för dessa brott/förseelser hamnar du i polisens belastningsregister. Som förälder är det viktigt att veta att det är du som har det yttersta ansvaret för att ditt barn kör säkert och lagligt!

Har ditt barn en moped eller A-traktor som sitt intresse måste du som förälder vara lika intresserad av deras fordon som du är av ditt eget. Hur ser däcken ut, finns det spolarvätska, har rutorna bra sikt, är bromsarna bra, är bilen besiktad och säker? Engagera dig i ditt barns användning av fordonet genom en levande dialog hemma kring vad du som förälder förväntar dig av ditt barn. Ju mer påläst och kunnig du som förälder är, desto lättare är det att hjälpa ditt barn att bli en ansvarsfull och säker trafikant.

Ett rimligt mål är att vi som enskilda individer tillsammans tar vårt ansvar. Det viktigaste vi har är våra barn och därför vill vi att de rör sig i en säker miljö, men våra barn har också ett ansvar mot övriga och där spelar din roll som förälder in.

Vill du veta mer om vilka regler som gäller, titta gärna på följande hemsidor

Informationsträff kring A-traktorer

Vi inom polisen och kommunerna Katrineholm – Flen – Vingåker, planerar att kommunvis bjuda in till informationsträffar kring A-traktorer, när pandemin ger utrymme att samlas igen. Är du intresserad att få en personlig inbjudan, skicka in dina kontaktuppgifter till oss per e-post omradespolisen.kfv@polisen.se

Vid frågor kontakta

Kommunpolis Johnny Onbiner
Tel.nr 010-566 92 59