En person gripen i polisregion Nord som del i nationell insats

Polisregion Nord har under de senaste dygnen deltagit i den insats, med internationella kopplingar, som riktats mot grov organiserad brottslighet. I Nord har en person gripits för en annan polisregions räkning.

Polisregion Nord arbetar löpande mot den grova organiserade brottsligheten. Det är ett prioriterat område och arbetet sker i god samverkan inom svensk polis samt med andra länders polismyndigheter. Den genomförda insatsen är ett av de största tillslagen mot vålds- och narkotikabrottsligheten i Sverige och det är ytterligare ett steg i polisens offensiva arbete.

I samband med den genomförda insatsen greps en person i polisregion Nord. Personen greps för polisregion Östs räkning.

Utöver detta har även personalresurs från polisregion Nord stöttat arbetet i andra regioner. Polisregion Nord har även intressen i flera ärenden i andra polisregioner, i dessa ärenden kan polisen i nuläget inte lämna mer information med hänsyn till pågående förundersökningar och insatser.

- Den grova organiserade brottsligheten är i mångt och mycket gränslös. Det finns ofta korskopplingar mellan aktörer på flera håll i landet, samt även utomlands. Därför är en god samverkan nationellt och internationellt så viktigt, vilket denna insats verkligen visar, säger Bengt Jansson, chef för Underrättelseenheten i polisregion Nord.

Mediekontakt: 

Bengt Jansson, chef Underrättelseenheten, tel. 076-145 65 40.

Läs även: 

155 frihetsberövade i största insatsen hittills mot organiserad brottslighet