Fällande dom efter 6 veckor mot brottsaktiv i Hälsingland

En man som misstänktes för rattfylleri, olovlig körning och ringa narkotikabrott åtalades inom 3 veckor från misstanken. Dom 6 veckor efter brottstillfället. Polisen, åklagaren & tingsrätten har hanterat ärendet i försöksverksamheten ”snabbare lagföring.

En man som är hemmahörande i Hälsingland benämns som brottsaktiv, eftersom han gång på gång begår nya brott.  Mannen förekommer med drygt 15 avsnitt i misstankeregistret och över 30 avsnitt i brottsregistret. Han har dömts till fängelse tidigare för bland annat ett flertal olovliga körningar under 2020.

Mannen misstänktes nu åter igen för rattfylleri, olovlig körning och ringa narkotikabrott och åtal väcktes på samtliga punkter. Den totala handläggningstiden från brott till dom blir knappt 6 veckor.

- För en person som ofta återfaller i brott innebär snabbare lagföring att varje nytt brott kan leda till en dom. En dom innebär att nästa brott i lagens mening blir ett återfall, vilket inverkar i straffskärpande riktning. Tidigare när var det långa handlingstider i dessa ärenden så samlade man ihop brott begångna av samma gärningsperson , vilket ofta ledde till straffrabatt. Arbetet mot brottsaktiva är väldigt viktigt och prioriterat, då ett få antal personer står för en stor del av brottsligheten.

Snabbare lagföring innebär en direkt reaktion från de rättsvårdande myndigheterna, vilket ökar förtroendet för rättsväsendet och tryggheten i samhället överlag, säger Charlotta Tolvtin Ahl, ansvarig för införandet av snabbare lagföring i polisområde Gävleborg.

Både tingsrätterna och åklagarkammaren i Gävleborg tycker att det fungerat över förväntan med snabbare lagföring och även när det gäller samverkan mellan myndigheterna. Tingsrätten ser stora vinster framförallt i användningen av tillgänglighetsdelgivning, som minskat ner antalet moment vid deras handläggning.  Arbetsmetoden har visat sig mycket lämplig för mål av enklare karaktär.

Läs mer

Nytt arbetssätt: 6 veckor från brott till dom