Föräldrar i Umeå får brev från polisen

I dag publicerar polisen i Umeå ett brev med en uppmaning till föräldrar och vårdnadshavare på högstadie- och gymnasieskolor i Umeå kommun. Polisen vill belysa företeelsen med spontana bilträffar och de risker som dessa kan föra med sig.

Brevet riktar sig till föräldrar och vårdnadshavare till ungdomar som har, eller håller på, att ta körkort för moped, mopedbil eller A-traktor. Informationen är viktig även för andra med ungdomar i tonåren, då det ofta finns fler ungdomar i sällskap med dem som har körkort. Brevet med tillhörande information kommer att spridas via skolor, sociala medier samt polisens och kommunens webbplatser för att så många som möjligt ska kunna ta del av det.

Både polisen och Umeå kommun ser att de allra flesta ungdomar är skötsamma och tar ansvar i trafiken. Tyvärr förekommer det även problem i kretsen av motorburna ungdomar. De senaste åren har vi noterat en växande trend att ungdomar samlas i större grupper liknande motorträffar. I samband med dessa träffar kommer det många samtal och anmälningar till polisen om bland annat oljud, buskörning, trafikfarliga fordon, dåligt uppförande med mera. Vi ser även att det förekommer en hel del alkohol och även narkotika i denna miljö.

Ansvaret ligger hos dig som förälder
Att ha körkort och ett eget fordon är en stor frihet för ungdomarna. Med den friheten kommer också ett stort ansvar. Du som förälder bär det yttersta ansvaret för att din ungdom kör lagligt och säkert.

Samverkan mellan polisen och Umeå kommun
Polisen samarbetar med kommunen och berörda markägare för att lösa situationer som kommer upp genom dialog, information, ordningshållande arbete och slutligen förbud. För att nå en hållbar förändring krävs även föräldrarnas hjälp.

– De flesta ungdomar sköter sig utmärkt, men vi ser även motsatsen och en miljö där det finns påtagliga risker för olyckor och våldsbrott. Som förälder har du ett ansvar att föra en dialog med din ungdom kring säkerhet och beteende i trafiken. Vi vill ungdomarnas bästa och brevet till föräldrarna är ett försök att bidra till en bra dialog, säger Michael Rystedt, chef för lokalpolisområde Umeå.

– Vi hoppas att vår samverkan med polisen ska ge oss större förståelse om vilka insatser vi behöver sätta in för att Umeå ska växa tryggt och säkert. Vi behöver ta tillvara varandras styrkor och specialkunskaper. Då kan vi nå resultat på riktigt, säger Hans Lindberg, kommunstyrelsens ordförande Umeå kommun.


Presskontakter

Michael Rystedt, lokalpolisområdeschef Umeå
Telefon: 010-568 22 53
E-post: michael.rystedt@polisen.se

Roger Nilsson, gruppchef trafikpolisen lokalpolisområde Umeå
Telefon: 070-289 73 23

Hans Lindberg, kommunstyrelsens ordförande Umeå kommun
Telefon: 090-16 12 01
E-post: hans.lindberg@umea.se

Seth Åberg, processledare Umeå kommun
Telefon: 090-16 11 96
E-post: seth.aberg@umea.se


Relaterade länkar

Polisen i Umeås brev till föräldrar: "Trafik är ingen lek"

Ungdomar och spontana bilträffar – Umeå kommuns webbplats