Gemensamma insatser för att förhindra stökiga skolavslutningar

Nu går många ungdomar på sommarlov i hela landet. Polisen arbetar ute i hela Stockholms län och på Gotland och fler föräldrar och vuxna uppmanas ta ett tydligt ansvar genom att vara ute och/eller hålla kontakt med sina barn.

– Vi uppmanar föräldrar och andra vuxna att ta ansvar, ha god kontakt med sina barn och ungdomar och ta reda på var de är och vad de gör. Vårdnadshavare uppmanas också att gärna gå ut och nattvandra. Ju fler vuxna som finns ute – desto tryggare firande blir det för våra unga, säger Patrick Widell, brottsförebyggande samordnare vid polisen i region Stockholm.

Som tidigare år arbetar polisen runt om i Stockholms län med att förebygga och hantera eventuella bråk eller fylleri som kan uppstå i samband med studentfirande och skolavslutningar. Hittills har det bland annat varit ett antal stökiga studentutspring i Stockholms län där polisen fått agera.

Polisens arbete med barn och ungdomar sker i samarbete med bland andra fältassistenter på kommuner, ordningsvakter och andra goda krafter som till exempel nattvandrande föräldrar.

Till exempel jobbar polisen i stora delar av Stockholms län och på Gotland med uppsökande verksamhet där många ungdomar samlas. Det kan vara i parker eller vid andra grönområden, vid badplatser, i närheten av förskolor och skolor samt i lokala centrum. 

I Norrtälje, Bromma och Hässelby jobbar polisrytteriet ute kvällstid. Polishästar är ett bra sätt att skapa kontakt med människor och skapa lugn och de har lätt att sig fram på otillgängliga platser och i grönområden.