Håll hastigheten och rädda liv

Mellan den 14 och 20 juni genomför polisen en nationell trafikvecka med fokus hastighet. Extra kontroller genomförs i syfte att uppmärksamma vikten av att följa skyltad hastighet och för att öka trafiksäkerheten.

Antalet omkomna har sjunkit de senaste åren, men målet är att ingen ska dö eller skadas allvarligt i vägtrafikmiljön.

– Hastigheten har stor påverkan på utgången av en trafikolycka. Tyvärr ser vi fortfarande att alldeles för många kör för fort. Det vi behöver är en attitydförändring: Att köra för fort ska vara lika oacceptabelt som att köra onykter, för det är lika illa och sätter liv på spel, säger Ursula Edström, trafikstrateg vid polisen.

Enligt mätningar kör de flesta trafikanterna lite för fort och detta har stor påverkan på medelhastigheten. Därför fokusererar polisen inte endast på de som kör mycket för fort, även de som kör lite för fort kommer att rapporteras.

– Man får inte glömma att det i slutändan handlar om att rädda liv. Vi kan alla bidra till en säkrare trafikmiljö. Följ skyltad hastighet, var ett föredöme i trafiken och säg ifrån när personer i din närhet kör för fort, säger Ursula Edström.

Hastighetskontrollerna under trafikveckan genomförs såväl synligt, men även genom dold övervakning i video-/pilotfordon.

Samverkan med andra aktörer

Tillsammans med många andra myndigheter och aktörer jobbar polisen med målen i Nollvisionen, att ingen ska dö eller skadas allvarligt i trafiken. I våras startade Trafikverkets initiativ Zhero, som syftar till öka förståelse och acceptans för trafiksäkerhetsåtgärder.

– Alla behöver hjälpas åt för att vi ska nå Nollvisionen. Trafiksäkerhet är en samhällsfråga där alla tjänar på att bidra – både organisationer och privatpersoner. Inom Zhero fokuserar vi i år och nästa år på ökad hastighetshetsefterlevnad. Om alla håller hastighetsgränserna sparar vi cirka 100 liv per år. Varva ner så räddar vi liv, säger Maria Krafft, måldirektör trafiksäkerhet Trafikverket och talesperson för Zhero. 

Polisen är en av många aktörer som står bakom intitiativet. 

Relaterat