Huddingepolisen flyttar till nya större lokaler

Första dagen på nya stationen.

Nu är det nya polishuset för lokalpolisområde Huddinge färdigt. Igår den 10 juni flyttade Huddingepolisen till den nya adressen på Glömstavägen.

Som ett led i Polismyndighetens tillväxtplan behöver lokalpolisområde Huddinge större och mer ändamålsenliga lokaler som bättre motsvarar verksamhetens behov.

– Eftersom vi har vuxit ur våra gamla lokaler är vi är mycket glada över att få flytta in de nya större lokalerna, säger Johan Andersson, lokalpolisområdeschef för Huddinge.

Samverkansmöjligheterna blir större och de nya lokalerna ger även möjlighet att driva gemensamma polisområdesinsatser som tidigare inte varit möjliga på grund av platsbrist.

– Förutsättningar för att utveckla vårt gemensamma arbete kring bland annat barn och ungdomar blir också bättre då barngruppen för brott i nära relation kan flytta in till oss, säger Johan Andersson.

Ombyggnationen för att anpassa lokalerna till polisens verksamhet har tagit cirka två år. En formell invigning kommer att äga rum efter sommaren då restriktionerna förhoppningsvis har lättat.