En insats mot misstänkt människohandel har blivit genomförd i vår region

Människohandel är ett prioriterat område för polisen. Målet är att göra Sverige till en oattraktiv marknad för den organiserade brottslighet som ofta ligger bakom den här typen av brott.

I samverkan mellan Polisregion Bergslagens människohandelsgrupp, Gränspolisen, Skatteverket och Arbetsmiljöverket genomförde man en insats mot människohandel i Polisregion Bergslagen i början av juni. Vid detta tillfälle hade man inriktningen att man skulle kontrollera nagelsalonger. 

I Örebro kontrollerade man 8 stycken arbetsplatser och dessa kontroller genererade inga polisiära ingripanden men Skatteverket utfärdade 3 stycken kontrollavgifter och Arbetsmiljöverket hade 9 stycken anmärkningar med efterföljande uppföljning. 

I Karlstad kontrollerade man 4 stycken arbetsplatser och där tog Gränspolisen en person i förvar eftersom att denne inte hade laga grund att vara i Sverige. I övrigt var det inga polisiära ingripanden i Karlstad. Skatteverket utfärdade 1 styck kontrollavgift samt startade 4 utredningar och Arbetsmiljöverket hade 2 stycken anmärkningar med efterföljande uppföljning. 

-Det var två bra dagar med extern och intern samverkan, säger Morgan Beijer som är chef för Människohandelsgruppen i Polisregion Bergslagen. 

Läs mer om arbetet mot människohandel här