Insats mot narkotika i Hälsingland

Vit pulver i beslag.

Bilden tagen från tidigare beslag, som skickats in till nationellt forensiskt centrum. Bild: Polisen, Lars Hedelin

Efter en tids kartläggning av narkotikan i Hälsingland genomfördes en insats.

Insatsen

Polisen har under en tid kartlagt narkotikahanteringen i Hälsingland. Denna kartläggning resulterade till att man planerade och genomförde en insats under onsdagen den 16 juni i delar av Hälsingland.

- Vårt arbete med kartläggning och bekämpning av narkotika i Hälsingland är något vi kommer att arbeta tillsammans med inom polisregion Mitt och med kommuner i Hälsingland, säger lokalpolisområdeschef för Hälsingland Karl von Krusenstjerna

I insatsen som leddes av insatsledare Thomas Lundqvist, ingick personal från Hälsingland och två specialsökhundar från region Mitt. Hundarna använde man i huvudsak för att söka efter narkotika.

Flera husrannsakningar skedde i både norra och södra Hälsingland och resultaten av dessa var lyckade.

- Utfallet av insatsen har varit lyckad utifrån arbetet mot narkotika. Genom beslag och frihetsberövanden har vi hindrat narkotika att komma ut till försäljning på gatan. Det känns även viktigt att vi kunnat förmedla anmälningar till socialtjänsten i de fall där vi kan misstänka att barn far illa på grund av misstankar om föräldrars missbruk av narkotika, säger insatsledaren Thomas Lundqvist.

Resultat av insatsen

Sex stycken husrannsakningar genomfördes, på olika orter i Hälsingland.

Fem av dessa husrannsakningar renderade i beslag av narkotika.

Vid kontroll av det vita pulvret som anträffades vid husrannsakningarna och som skickas på analys, gjorde man snabbtester och det gav följande resultat:

- 220 gram amfetamin
- 150 gram cannabis
- 10 gram kokain

I övrigt beslagtog man också följande:

- 300 narkotikaklassade tabletter

- 15000 kr i kontanter, misstanke om penningtvättsbrott.

Tre personer misstänktes för ringa narkotikabrott eget bruk.

En person misstänktes för rattfylleri under påverkan av narkotika samt grov olovlig körning. Tre personer greps för narkotikabrott innehav och anhölls senare av åklagare.

Insatsledaren Thomas Lundqvist och ledningsgruppen i lokalpolisområde Hälsingland vill tacka alla som ingick i insatsen för ett gott arbete och bra resultat.

- Alla hade ett driv och engagemang som gav goda resultat, säger insatsledare Thomas Lundqvist.