Insats mot prostitution i Eskilstuna

Med hjälp av operativ samordning genomfördes en insats mot prostitution i lokalpolisområde Eskilstuna under vecka 23. Insatsen gick under namnet ”Fisknät” och innehöll flera delar.

Inledningsvis genomfördes en utbildning för nya kollegor i arbetsgruppen. Detta i syfte att höja utbildningsståndpunkten och kompetensen kring arbetet mot prostitution och koppleri.

Därefter påbörjades inre spaning och arbete mot lokala tips. Detta möjliggjorde en uppdaterad lägesbild av prostitutionen i Eskilstuna och länet i stort. Samt att gruppen arbetade fram väldigt intressanta uppslag att jobba vidare med.

Under insatsens sista kvällspass kunde gruppen lokalisera två misstänkta prostituerade kvinnor och en misstänkt hallick till ett av Eskilstunas hotell. Efter en inte helt enkel spaningsinsats kunde fyra personer gripas för köp av sexuell tjänst och en person anhållas misstänkt för grovt koppleri.

Ett bra polisarbete som snabbt gav resultat.