Internationell insatsvecka mot människohandel

Sverige har deltagit i en internationell insats mot människohandel, människoexploatering samt illegal arbetskraft. Flera potentiella brottsoffer för människohandel identifierades och 19 arbetsgivare rapporterades för brott mot utlänningslagen.

Insatsen genomfördes inom ramen för EMPACT och syftet var att upptäcka och identifiera brottsoffer, eller potentiella brottsoffer, för människohandel eller människoexploatering, få bättre lägesbilder gällande exploatering av arbetskraft samt utveckla och stärka samarbetet mellan olika myndigheter i Sverige och i andra länder.

– Den här insatsen har bidragit till vårt mål att göra Sverige till en oattraktiv marknad för den organiserade brottslighet som ofta ligger bakom den här typen av brott. Avgörande för att lyckas i arbetet mot människohandel är samverkan med andra myndigheter eftersom det ger oss fler verktyg mot den här typen av brottslighet, säger Bengt Grönlund, Nationella operativa avdelningens, Noa:s, operativa ledare för insatsen.

Insatserna i Sverige genomfördes i samtliga polisregioner mellan den 31 maj och den 4 juni i form av kontroller på olika typer av arbetsplatser, inom till exempel kropps- och skönhetsvård, restauranger, livsmedel, bygg, bilverksstad, bilvård, skrot och demonteringsföretag samt lantbruk. Polismyndigheten har vid kontrollerna samverkat med en rad andra svenska myndigheter – inom ramen för myndighetsgemensamma kontroller mot arbetslivskriminalitet – som Skatteverket, Arbetsmiljöverket och Jämställdhetsmyndigheten.

– Förutom att många människor blir lurade och försatta i en utsatt situation, är det enorma summor pengar som försvinner ut ur landet. Det undergräver välfärden i Sverige genom att företag inte konkurrerar på lika villkor och att de som följer reglerna riskerar att bli utkonkurrerade, säger Per Englund vid nationella operativa avdelningen.

– Det är också en marknad som göder och föder andra likartade kriminella företeelser och nätverk som smuggling, stöldbrott och illegal vistelse med mera, säger Göran Andersson, ställföreträdande chef på en gränspolisgrupp i Polisregion Mitt.

Flera polisregioner rapporterade att på flera platser fanns tecken på att anställda hade sitt boende på arbetsplatsen. Vid en kontroll av lokaler i ett industriområde anträffades illegalt uppförda bostäder.

– En utmaning vi har under den här typen av kontrollerna är att personer inte ser sig som potentiella brottsoffer, men vi ser tecken på att det sker en människoexploatering. Konsekvenserna blir att de utnyttjas av arbetsgivaren och inte får de arbets- och anställningsvillkor som de har rätt till, säger Morgan Beijer, chef för människohandelsgruppen i Polisregion Bergslagen.

Den internationella insatsen leddes av Nederländerna, med stöd av Europol, där totalt 18 EU-länder deltog: Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Frankrike, Italien, Kroatien, Litauen, Malta,  

Nederländerna, Polen, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Sverige, Tyskland och Österrike. Utanför EU deltog Schweiz och Storbritannien.

Pressmeddelande från Europol: 630 POTENTIAL VICTIMS OF EXPLOITATION IDENTIFIED DURING EUROPE-WIDE COORDINATED ACTION DAYS

Insatsen i siffror

  • Totalt kontrollerades 432 personer på 113 olika arbetsplatser
  • 19 personer anträffades utan giltiga tillstånd att arbeta i Sverige, av dessa bedömdes två vara potentiella brottsoffer för människohandel alternativt människoexploatering.
  • Arbetsgivarna för 19 personerna rapporterades för brott mot utlänningslagen.

Människohandel – polisens arbete

Om Empact

EU-samarbetet EMPACT (European Multidiciplinary Platform Against Criminal Threats) är en process för EU:s medlemsländer att gemensamt arbeta mot allvarlig organiserad brottslighet.

Svenska brottsbekämpande myndigheter bidrar aktivt till EMPACT och deltar i arbetet med samtliga brottsprioriteringar.

Europeiskt samarbete mot organiserad och grov brottslighet (EMPACT)

Myndighetsgemensamma kontroller mot arbetslivskriminalitet

Polismyndigheten och sju andra myndigheter samverkar i gemensamma kontroller för att motverka arbetslivskriminalitet. Det handlar om att stoppa fusk, regelöverträdelser och ren brottslighet i arbetslivet.

Arbetslivskriminalitet – myndighetsgemensamma kontroller