Man dömd för våldtäkt mot barn som skedde år 2010

Tack vare att Nationellt forensiskt centrum fått förbättrad teknik för analys av dna-spår och ett projekt där polisen i region Stockholm inventerade gamla spårsäkringssatser har en man nu dömts i Svea hovrätt för en våldtäkt mot barn som skedde år 2010.

– Den utvecklade tekniken och Stockholmspolisens forensiska sektions genomgång av gamla spårsäkringssatser, det vill säga olika typer av analyser som gjorts vid misstänka våldtäkter, kan sammantaget innebära att fler fall tas upp igen, säger Tommy Vestergren hos polisen i region Stockholm.

Den 30 januari 2010 anmälde en 14-årig pojke i Rotebro i Sollentuna kommun att han blivit utsatt för våldtäkt. Personen som misstänktes ha utsatt pojken för detta var en 54-årig man. Den misstänkte greps och en rad förhör med personer nära både pojken och mannen gjordes.

Mannen dömdes sedan i november 2010 i tingsrätten för våldtäkt mot barn. Ärendet överklagades till hovrätten som i sin tur friade den misstänkte i mars 2011.

Sedan 2010 har dna-tekniken utvecklats och i samband med ett projekt hos polisen i region Stockholm där så kallade spårsäkringssatser efter anmälda våldtäkter inventerades så tittade polisen på nytt på ett antal äldre ärenden utifrån att tekniken vid Nationellt forensiskt centrum, NFC, har förbättrats.

Det innebär att NFC gjorde en förnyad analys av det dna som fanns från det aktuella ärendet. Tidigare hade dna-resultatet endast kunna påvisa dna från misstänkt men med den förbättrade tekniken kunde även målsägandens dna identifieras.

Utifrån de nya bevisen beviljade Högsta domstolen ärendet resning i december 2020. Fredag den 18 juni kom domen i Svea hovrätt som innebär att mannen döms för våldtäkt mot barn till fängelse ett år och åtta månader.