Man döms till åtta års fängelse för grova sexualbrott mot barn

En 58-årig man från Stockholm har dömts till åtta års fängelse för flertalet grova våldtäkter samt andra grova sexualbrott mot tre barn. Ett av brottsoffren har varit under fem år då brotten begicks.

Brotten som mannen döms för är flera fall av grov våldtäkt mot barn, våldtäkt mot barn, flera fall av grovt sexuellt övergrepp mot barn, sexuellt ofredande, grovt barnpornografibrott, flera fall av barnpornografibrott samt flera fall av kränkande fotografering. Brotten är begångna mellan år 2011 och 2020.

Bevisningen består bland annat av teknisk bevisning i form av filmer från övervakningskameror och från beslagtagna mobiltelefoner samt brottsoffrens egna berättelser. Brottsoffren har vid tiden för övergreppen, där många har pågått under flera år, varit under 15 år. Ett av brottsoffren var under fem år gammal då brotten begicks.

– Hela ärendet har varit ett stort pussel där vi lagt ihop den samlade stödbevisningen i form av filmer, bilder, sms, kontotransaktioner och målsägandens berättelser, säger Anna Groundstroem, vid polisens avdelning för brott i nära relation som är en av de utredare som arbetat med ärendet och fortsätter: 

– En av framgångsfaktorerna är att ärendet handlagts av erfarna utredare som vågat lägga fram egna förslag till utredningsåtgärder, som ibland varit ganska offensiva, säger Anna Groundstroem.

Avgörande med flera målsägandeförhör

En annan framgång är att det varit många olika kompetenser som samarbetat. Bland annat it-forensiker som har lagt mycket tid med vissa filmer och bilder som varit komplexa, utredare inom internetrelaterade sexualbrott (ISÖB), barnutredare och åklagare.

– Att flera målsägandeförhör hölls har också varit avgörande, då det kan vara svårt för målsägande att våga berätta om, kanske det värsta denne varit med om, för en person den träffar för första gången. Det blev tydligt gällande en av målsägandena där vi fick mer och ny information i varje förhör, säger Anna Groundstroem.

Den nu dömde 58-åringen ska dessutom betala skadestånd på sammanlagt 675 000 kronor till de tre brottsoffren.