Medborgarlöfte till Västra hamnen, Malmö

Stark polisiär närvaro, fokus på parkeringsövervakning, nedskräpning och brottsförebyggande arbete kopplat till sjörelaterad brottslighet och ordningsstörning till sjöss.

Polisen, Malmö stad, Parkeringsövervakning i Malmö AB och Kustbevakningen har gett ett gemensamt löfte till Västra hamnen. Löftet pågår under perioden första juni 2021 till och med sista augusti 2021.

Medborgarlöftet till Västra hamnen syftar till att öka tryggheten i området och minska brottsligheten. Medborgarlöftet har ett starkt fokus på trafikrelaterade utomhusstörningar och nedskräpning som blir särskilt påtagligt i området under sommarmånaderna. Åtgärderna är framtagna med hänsyn till områdets aktuella lägesbild, där ett underlag är resultat från polisens årliga trygghetsmätning.

Medborgarlöftets inriktningar

  • Polisen ska arbeta brottsförebyggande genom en stark polisiär närvaro kopplat till den lokala lägesbilden. Polisen skall även ha en nära dialog med andra aktörer som verkar i området.

  • Malmö stad ska arbeta med parkeringsövervakning, nedskräpning samt med situationell brottsprevention.

  • Kustbevakningen ska arbeta brottsförebyggande med sjörelaterad brottslighet och ordningsstörning till sjöss genom ökad närvaro kopplat till den lokala lägesbilden.

 - Satsningen i Västra hamnen är en del i att möta det behov som påvisades genom trygghetsmätningarna. Polisen kommer att öka närvaron i syfte att bland annat minska trafikrelaterade utomhusstörningar och öka tryggheten för medborgarna. Polisen kommer att ha ett ökat fokus under sommarperioden då det är stort antal besökare i Västra hamnen. Den ökade närvaron ska även bidra till att etablera kontakt med boende och näringsidkare i området. Det är viktigt att skapa relationer som stärker förtroendet för polisen, säger Åsa Nilsson, chef lokalpolisområde Malmö Norr.

–  Genom att öka parkeringsövervakningen under sommaren vill vi minska problemen som kan uppstå om det finns många felparkerade bilar i Västra hamnen. Vi lägger extra kraft på renhållningen under sommaren och ber alla att slänga sitt skräp i en papperskorg. Då hjälps vi åt och har respekt för varandra. Vi vill att Västra hamnen ska vara en plats både för dem som kommer på besök och för dem som bor och verkar där, säger Peter Nilsson, tillförordnad avdelningschef för avdelningen för offentlig miljö vid fastighets- och gatukontoret i Malmö.

- Myndigheterna kan inte var och en för sig förebygga och hantera ordningstörningarna på vattnet i och utanför Malmö, därför är samverkan viktigt. Löftet är mycket positivt och har redan gett resultat, säger Patrik Lindén, tf. Stationschef, Kustbevakningen Malmö.

Medborfarlöftet i sin helhet

Kontakt:

Tobias Bråhammar, kommunpolis vid lokalpolisområden Malmö Norr
Tfn. 073-348 33 66

Peter Nilsson, tillförordnad avdelningschef för avdelningen för offentlig miljö vid fastighets- och gatukontoret i Malmö.
Tfn. 070-934 13 29

Patrik Lindén, tf. Stationschef, Kustbevakningen Malmö.
Tfn. 070-823 96 15

Fakta medborgarlöfte

Medborgarlöften handlar om att lyssna på vad de som bor och verkar i ett område upplever som viktigt för att de ska känna sig trygga och säkra.

Medborgarlöften ska:

  • öka tryggheten
  • förebygga brott
  • öka medborgarnas och lokalsamhällets delaktighet i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet
  • stärka förtroendet för polisen