Ny lag stärker barnens ställning

Barn som blir vittne till våld inom familjen får starkare skydd genom den nya lagen om barnfridsbrott vilken träder i kraft 1 juli.

Den nya lagen om barnfridsbrott innebär att det blir det straffbart att utsätta barn att bevittna brott i nära relation. Ett barn som bevittnar våld blir nu målsägande och har då rätt till målsägandebiträde och skadestånd.

- I och med den nya lagen ges barn ett ökat rättsskydd, de ses som ett brottsoffer och det betyder mycket för barnens rättsäkerhet och möjlighet till att få upprättelse, säger Daniel Bixo, tf gruppchef för Brott i nära relation i Polisområde Jämtland.

Nytt arbetssätt

För polisen innebär den nya lagen flera förändrade arbetssätt och rutiner. Ingripandepoliser som åker på larm om misstänkt våld i familjen kan nu behöva prata med barn på ett annat sätt för att höra vad som hänt samt att dokumentationsarbetet kommer öka. Prognosen är att fler barnförhör kommer behöva genomföras som nästa steg i utredningsprocessen.

- I stort sett alla vid Polisen kommer på ett eller annat sätt att komma i kontakt med Barnfridsbrottet, från regionledningscentralen eller polisens kontaktcenter till första patrull på plats och slutligen brottsutredare, säger Daniel Bixo.

Snabbfakta, Barnfridsbrottet

  • Det blir straffbart att utsätta ett barn för att se eller höra vissa brottsliga gärningar, såsom vålds-, frids- och sexualbrott, i en nära relation.
  • Den person som står för exempelvis våldet i en nära relation riskerar att misstänkas även för barnfridsbrott om barnet på något sätt bevittnat våldet.
  • Man räknas som barn upp till 18 års ålder
  • Straffet blir fängelse i upp till två år. Vid grovt brott fängelse i lägst nio månader och högst fyra år. Särskild straffskala för ringa brott.
  • Den särskilda rätt till brottsskadeersättning som funnits för barn som bevittnat brott ersätts med samma rätt till skadestånd som alla andra barn har vilka utsätts för brott.
  • Lagändringarna träder i kraft den 1 juli 2021.