Operation Clam gav fängelsedomar på 51 år

Encrochat-bevisning vägde tungt då domarna föll mot åtta personer som stått åtalade för grova narkotikabrott vid Ystad Tingsrätt.

Fysisk spaning i flera månader ledde till att polisen i region Syd gjorde stora beslag av både cannabis och kokain under våren 2020. Bland annat genomfördes ett uppmärksammat tillslag i Skanörs hamn dit narkotika smugglats med båt eftersom det under pandemin varit svårt att ta sig in i landet på de vanliga rutterna.

Encrochat avgörande
Utredningen avslöjar att narkotikahärvan har kopplingar till ett åkeri i Serbien, där transporterna förbereddes, och till lador på landet i södra Skåne, där man tog emot och tömde kurirlastbilar. Dekrypteringen av kommunikationsplattformen Encrochat har fått stor betydelse för bevisläget och har lett till att ytterligare misstänkta kunnat gripas och nya brott bevisas.

Den 14 juni föll domarna mot åtta personer som sammanlagt döms till 51 års fängelse. Utöver grova narkotikabrott, handlar det om penningtvättsbrott där en bilfirma hjälpt huvudmisstänkta att köpa lyxbilar med tvättade narkotikapengar.

Växlingskontor inblandat
Det pågår fortfarande ett danskt ärende där en av de nu dömda är inblandad. Operation Clam ledde också till ett nytt ärende riktat mot ett växlingskontor i Malmö, där tillslag gjordes under slutet av november 2020. Växlingskontoret hade hanterat cirka 75 miljoner för de båda huvudmännen.

Upprinnelsen till målen som avgjorts i Ystad Tingsrätt var Operation Rödluvan som avslöjade en omfattande narkotikahandel på öppna gator i Malmö våren 2020. Polisen i region Syd förstod att ledet som försåg Rödluvan med varor fanns inom Clam.  

I domarna mot de båda huvudmänen ingår också betalningsskyldighet till staten på cirka 1,5 miljon kronor.

-  I de här utredningarna har vi inte bara fokuserat på att få bort narkotikan från gatorna utan också på att komma åt de huvudmisstänktas pengar och leverne med fina bilar, tillgångar utomlands, smycken, klockor och dyra kläder. Att dömas för narkotikabrott ingår i ”yrket”, tycks de här personerna resonera, men att vi rotar i deras tillgångar upplever de som mycket störande. Det är mycket tillfredsställande att vi nått fram till fällande domar, säger Jimmy Arkenheim på utredningsenheten i region Syd.