Polisen i Umeås brev till föräldrar: ”Trafik är ingen lek”

Är du förälder till en ungdom som har, eller är i färd med, att ta körkort för moped, mopedbil eller A-traktor? Polisen i Umeå vill informera dig och din ungdom om trafiksäkerhet och vilka regler som gäller kring fordonen.

Att ta körkort och kunna transportera sig själv mellan olika platser är något som underlättar i vardagen både för ungdomen och för dig som förälder. Det är en nyvunnen frihet som också kräver ett stort mått ansvar, där du som förälder bär det yttersta ansvaret för att ditt barn kör säkert och lagligt.

De flesta ungdomar som vi möter är ansvarstagande trafikanter. Dessvärre finns det även de som inte alls är det, vilket medför stora risker för både dem själva och andra. I Umeå med omgivande orter har vi de senaste åren därtill upplevt en växande trend att ungdomar samlas i större grupper liknande motorträffar. Träffarna präglas ofta av hög ljudnivå, skadegörelse, nedskräpning, buskörning och andra brott. Dessutom förekommer en hel del alkohol och narkotika i denna miljö – vilket innebär en ökad risk för allvarliga olyckor och våldsbrott. Vi ser också hur träffarna skapar otrygghet hos så väl medborgare och markägare som deltagare.

För att bryta denna negativa trend och få till en hållbar förändring behöver vi hjälp av dig som är förälder till en tonåring. I brevet och tillhörande folder har vi samlat information om ett antal brott och regler kring A-traktorer, mopeder och elfordon som är bra för dig och din ungdom att känna till. Vi vill med detta öka kunskaper samt uppmuntra dig som förälder att hålla koll och föra en god dialog med ditt barn kring trafiksäkerhetsfrågor och barnets fordon.

Brev till föräldrar: ”Trafik är ingen lek”
Fakta om fordonstyper, trafikbrott och trafiksäkerhet: ”Ungdomar i trafiken”