Polis och kommun i samarbete mot nattligt stök och oljud vid parkeringar

Allmänhet, näringsidkare och polis upplever allt mer störande av ordning, främst i anslutning till bilträffar där motorintresserade ungdomar och unga vuxna möts.

Sundsvall ska vara tryggt för alla. Men under sena kvällar och nätter är det inte alltid så. Främst just nu på grund av träffar med motorintresserade ungdomar och andra unga vuxna. Det är ett problem som Sundsvall delar med många andra kommuner runt om i landet och som har tilltagit under pandemin. 

Träffarna sker ofta kvälls- och nattetid på olika platser runt om i kommunen, ofta vid parkeringar. Under träffarna råder det olika grader av fylla. Dessutom lämnas platserna ofta ordentligt nedskräpade, vilket påverkar såväl utemiljön som markägare och övriga näringsidkare negativt. Det förekommer även drog- och sexhandel vid träffarna där våra ungdomar och unga vuxna möts. 

Att småbarnsfamiljer och boende i närområden inte får sova om nätterna på grund av allt för höga ljudnivåer är ytterligare en konsekvens av träffarna. Det innebär att dessa träffar har eskalerat till att störa den allmänna ordningen.  

– Det förekommer både alkohol och narkotika i dessa sammanhang och vid berusning ökar både risken att utsättas för brott eller att utsätta sig själv eller andra för ett riskfyllt beteende. De allra flesta ungdomar sköter sig, men det är ingen bra miljö att vistas i, särskilt inte för yngre personer, säger Veronica Andersson, lokalpolisområdeschef i Medelpad. 

Nu samarbetar Sundsvalls kommun tillsammans med Polisen för att se till att dessa träffar sker med ansvar för andra. På ett tryggt sätt där ungdomar inte utsätts för fylla, droger eller utnyttjas i sexhandel, som förekommer. 

– Det är viktigt att vi tillsammans med polisen gör vårt yttersta för att se till att våra unga får en trygg miljö och att dem, närboende och näringsidkare inte drabbas av de negativa effekterna utifrån dessa träffar, säger Niklas Säwén, (S), kommunstyrelsens vice ordförande. 

Kontakt

Veronica Andersson, lokalpolisområdeschef i Medelpad 

Samarbetet och vanliga frågor och svar kring bilträffar på Sundsvalls kommuns webbplats:
Sundsvalls kommun och Polisen tillsammans för tryggare mötesplatser för våra unga