Välkommen till information om sjötrafik och sjöräddning

Välkommen och diskutera sjötrafik- och sjöräddningsfrågor med Polisen, Sjöräddningssällskapet (SSRS) och Räddningstjänsten Jämtland.

Vi finns på Sjötorget, Badhusparken i Österund, lördag 19 juni 11-16 och visar vår verksamhet. Sjöräddningssällskapet visar sina båtar och dess utrustning och polisen har sin polisbåt på plats med vattensökshund. Vi berättar lite om de resurser vi använder vid olika typer av ärenden kopplat till trafik, räddningsinsatser och eftersök till sjöss.

Från kl 13 finns även Räddningstjänsten Jämtland på samma plats och visar deras ribbåt och utrustning för vattenlivräddning samt svarar på frågor. 

Kom gärna och besök oss, självklart anpassar vi oss till gällande Coronaregler.