Polisen synliggör brott mot särskilt utsatta brottsoffer

Nu ändrar polisen i region Väst sin rutin för vilka brott som publiceras på polisen.se. Framöver kommer misstänkta brott som rör särskilt utsatta brottsoffer att synas bland händelsenotiserna – med fortsatt hänsyn till integriteten hos de berörda.

– Det handlar om grova och integritetskränkande brott som polisen arbetar med i stor utsträckning. Vår ändrade hållning är ett led i det förbättringsarbete som pågår, både när det gäller att utreda fler ärenden med bättre kvalitet och att synliggöra särskilt utsatta brottsoffer, säger regionpolischef Klas Johansson.

Särskilt utsatta brottsoffer avser ärenden som våldtäkter, brott i nära relation och vålds- och sexualbrott mot barn. De här brotten har tidigare kommunicerats till viss del, men beslutet innebär en mer systematisk hållning. Målet med den ändrade hållningen är att synliggöra både brotten och omfattningen av brotten – men fortfarande med stor hänsyn till sekretess och personlig integritet. Det ska inte gå att identifiera enskilda personer.

– Det är en så stor samhällsfråga att det vore konstigt om vi som organisation inte pratar om de brott som sker i vårt samhälle. Tidigare har vi haft en missriktad omsorg genom att inte synliggöra de här brottsoffren. Nu har vi utrett hur vi ska kunna synliggöra brotten utan att äventyra människors integritet, säger Lars Eckerdal, som ansvarar för regionens arbete med särskilt utsatta brottsoffer.

Hög grad av sekretess

Anna Göransson är presstalesperson i region Väst och en av dem som arbetar med att kommunicera händelser via polisen.se. Hon konstaterar att dessa ärenden utgör en frekvent förekommande brottslighet.

– Det blir därför självklart att polisen ska synliggöra brotten, på samma sätt som vi är öppna och kommunicerar om annan form av brottslighet. Polisens kommunikation ska så långt som möjligt vara öppen och transparent, säger hon.

Vid varje publicering av händelser på polisen.se sker en bedömning av vad som kan kommuniceras, med hänsyn till förundersökningssekretess och personlig integritet.

– När det gäller särskilt utsatta brottsoffer kommer vi att kommunicera med en hög grad av sekretess. I stället för att redogöra för vilken ort eller kommun som det misstänkta brottet skett i, kommer vi enligt det nya beslutet endast att uppge polisområde, säger Anna Göransson.

Den nya rutinen börjar användas i region Väst på måndag, den 7 juni.

Obligatorisk praktik för nya poliser

De senaste åren har Polismyndigheten stärkt arbetet med särskilt utsatta brottsoffer, bland annat genom att anställa fler medarbetare som arbetar med ärendena. Det pågår också ett arbete med att förbättra kvaliteten både i de initiala åtgärderna på platsen och i utredningarna i övrigt. Som en del i det arbetet beslutade region Väst nyligen att alla nya poliser ska genomgå en praktikperiod där de arbetar med relationsärenden utifrån de metoder som visat sig vara framgångsrika. Det handlar exempelvis om vad som ska dokumenteras på plats och om hur specialister kan användas.

– Praktiken har visat sig ge bättre förstahandsåtgärder på plats, och därmed bättre förutsättningar för det fortsatta utredningsarbetet.  Det bidrar till att fler får en rättslig prövning av ärendena, säger Lars Eckerdal.

Särskilt utsatta brottsoffer*
– siffror för region Väst januari-april 2019-2021

2019 2020 2021
Antal inkomna ärenden 3009 3905 3711
Antal bearbetade ärenden 2763 3586 3383
Antal redovisade ärenden till Åklagarmyndigheten 561 672 784
Andel ärenden redovisade till Åklagarmyndigheten av bearbetade ärenden 20,3% 18,7% 23,2%

* Begreppet särskilt utsatta brottsoffer avser våldtäkter, brott i nära relation och vålds- och sexualbrott mot barn.

Kontaktpersoner för media:

Ang. regionens arbete med särskilt utsatta brottsoffer:
Lars Eckerdal, ansvarig för arbetet med särskilt utsatta brottsoffer i region Väst, telefon 010-565 10 02.

Ang. polisens hållning i kommunikationsfrågor:
Malin Sahlström, kommunikationschef i region Väst, telefon 010-565 31 81.

Om rutinen, hanteringen eller enskilda händelser:
Presstalesperson i tjänst, telefon 010-569 07 00.

Mer information om Polisens arbete finns på www.polisen.se.