Region Bergslagen deltog i "Trojan Shield"

Region Bergslagen har deltagit i den internationella operationen ”Trojan Shield”. Under måndagen genomförde polispersonal från regionen flera insatser och gripanden i region Stockholm.

Region Bergslagen har varit ansvarig för en specifik del av insatsen och genomfört ett antal gripanden inom den del som regionen ansvarat för.

– Vi har varit ansvariga för och genomfört insatserna och gripandena i region Stockholm, men ärendena utgår från region Bergslagen och handläggs av region Bergslagen, säger Mattias Forssten, insatsledare i region Bergslagen.

Under tillslagsfasen genomfördes inga gripanden fysiskt i region Bergslagen, utan genomfördes av polis från region Bergslagen i region Stockholm.

– Den här insatsen har riktat sig mot de översta nivåerna av den kriminella hierarkin i Sverige. De gripanden som gjorts inom den del av insatsen som region Bergslagen är ansvarig för har handlat om människor som bedriver kriminell verksamhet i hela landet och utanför landet, så de här individerna påverkar region Bergslagen i allra högsta grad och har koppling till den kriminella miljön i vår region, även om de inte gripits här, säger Mattias Forssten.

Nu övergår arbetet i en utredningsfas där brotten ska utredas i syfte att åklagare ska kunna väcka åtal. Arbetet kommer även fortskrida med nationell och internationell koordinering.

– Den här insatsen är internationell vilket kräver ett helhetstänkande nationellt. Så de insatser region Bergslagen gör är utifrån en nationell arena, men de som vi gripit i region Stockholm påverkar region Bergslagens kriminella miljö, precis som de som gripits i andra delar av världen påverkar den kriminella marknaden i Bergslagen, avslutar Mattias Forssten.

Med anledning av förundersökningssekretess kan inte ytterligare information ges i nuläget.