1494 rapporterades under trafiksäkerhetsveckan i Stockholm och Gotland

Under förra veckan (vecka 24) genomfördes en trafiksäkerhetsvecka i Polisregion Stockholm och Gotland med inriktning på hastighet med extra fokus på tung trafik över 3,5 ton. Resultatet: Alldeles för många kör för fort.

De flesta kontrollerna har varit på vägar där högsta tillåtna hastighet är 70 km/h och högre och i många fall på vägar som är olycksdrabbade. De har genomförts både genom fast och rörlig övervakning, både synligt och dolt.

Totalt rapporterades 1494 förare varav 294 där överskridandet av hastigheten varit mellan 6-9 km/h. 136 av förarna överskred hastigheten så att konsekvenserna blev att deras körkort omhändertogs. 299 förare av tunga fordon över 3,5 ton rapporterades och 24 motorcykelförare.

– Resultatet visar att det fortfarande är alldeles för många som kör för fort. Det är väldigt viktigt att vi får ned medelhastigheten för att få en säkrare trafikmiljö i synnerhet under kommande midsommarhelg och sommaren när vi vet att det är många trafikanter ute på våra vägar, säger Thomas Forsberg som är chef på trafiksektionen i Polisregion Stockholm och Gotland.

Enligt mätningar kör de flesta trafikanterna lite för fort och detta har stor påverkan på medelhastigheten. Därför har polisen inte endast fokuserat på de som kör mycket för fort, utan alla som kör för fort.

Utöver de som kört för fort har flera andra trafikanter rapporterats för andra brott. Ett exempel är att vid kontroll av en personbil i city greps fyra män och en kvinna som färdades i bilen. En anmälan om misstänkt drograttfylleri, grov olovlig körning, häleri, tillgrepp av fortskaffningsmedel med mera upprättades.

I ett annat fall i Haninge vinkades ett fordon in i en kontroll. I de stora sidobackspeglarna på skåpbilen kunde polisen tydligt se hur paret i bilen bytte plats. Paret rapporterades för olovlig körning respektive tillåtande av olovlig körning.