Stölder av GPS-utrustning från traktorer i Östergötland

I närtid har GPS-utrustning från flera traktorer stulits från lantbruksgårdar i länet.

Den 11 juni har någon, eller några, stulit GPS-utrustning från en traktor som stod parkerad på en gård i Linghem, Linköping. Det finns inget preciserat godsvärde på den stulna GPS-utrustningen. En anmälan om stöld skrevs.

Dagen efter, den 12 juni, upptäcktes ytterligare en stöld som rör GPS-utrustning från traktorer. Denna gång skedde stölden i Vreta Kloster, Linköping. Vid denna stöld har någon, eller några, tagit sig in i fyra parkerade traktorer och stulit GPS-utrustning till ett uppskattat värde av ungefär 350 000 kronor. En anmälan om stöld upprättades.

I nuläget finns det inga misstänkta för dessa brott.

Fler stölder kan inträffa

Det finns anledning att tro att fler stölder kommer att ske i polisregion Öst; det vill säga Södermanland, Östergötland och Jönköpings län.

För att undvika liknande stölder vill polisen att lantbrukare vidtar försiktighetsåtgärder. Ett tips är att låsa in traktorerna när de inte används samt att montera bort GPS-utrustningen om det är möjligt.

Det är angeläget att alla iakttagelser kommer till polisens kännedom då de kan vara viktiga pusselbitar i arbetet mot dessa brott. Det är bra att vara uppmärksam på personer, bilar och platser som kan vara av intresse.

Var försiktig med att ingripa men notera avvikande företeelser exempelvis bilar som kör in på gården eller besök av okända och oväntade personer. Notera eventuella bilnummer och signalement och rapportera dessa till polisen.

Tipsa polisen

Kontakta polisen om du skulle notera något annorlunda eller avvikande i närheten av lantbruksgårdar. Vid pågående brott ring 112.

Tipsa polisen på 114 14 eller via polisens tipsformulär.

Polisens tipsformulär hittar du här.

Kontaktperson för mediefrågor

Joakim Wallberg, polisinspektör inom brottssamordningen i polisregion Öst, är tillgänglig för intervjuer via telefon idag (tisdag 15 juni) mellan klockan 12:00 och 14:00.

Telefon: 010 566 51 09