Svensk polis på plats under fotbolls-EM

I samband med fotbolls-EM stödjer svensk polis mästerskapet med poliser på plats i Sevilla och S:t Petersburg. Syftet är att främja samverkan mellan svenska supportrar och myndigheter på plats.

Uppdraget för poliserna handlar om att underlätta kommunikationen mellan svenska fotbollssupportrar och myndigheterna i aktuellt land under mästerskapet, som startar 11 juni. En annan viktigt uppgift är att samverka med utrikesdepartementet och svenska fotbollförbundet i att bistå svenska medborgare på plats, som till exempel blivit utsatta för brott med mera.

– Vi har endast en rådgivande och förmedlande roll på plats, vi har därmed inga särskilda befogenheter inom uppdraget, säger Per Engström, nationella operativa avdelningen, Noa.

Det yttersta ansvaret för svenskar som utsätts för eller begår brott i annat land, har det land där brotten begåtts.

– Sverige har bidragit med polisiärt bistånd vid ett flertal tidigare evenemang och har goda erfarenheter av detta, säger Per Engström.