Tio gripna i region Öst som del i nationell insats

Polisregion Öst har under de senaste dygnen deltagit i den nationella insatsen, med internationella kopplingar, riktad mot grov organiserad brottslighet. I polisregion Öst har tio personer gripits och husrannsakningar har genomförts på flera platser.

I den nationella insatsen har polisen gjort tillslag mot vålds- och narkotikabrottsligheten och förhindrat annan grov brottslighet. Insatsen är en del i en polisoperation som skett i samarbete med bland andra FBI.
– Själva insatsen betecknas nationellt som ett av de största tillslagen hittills och så även för polisregion Öst. Vi betraktar vår del som lyckad, vi grep samtliga som vi hade planerat att gripa, säger Johan Levin, polismästare, som ansvarat för insatsen i polisregion Öst.

Genom det internationella samarbetet med FBI har polisen fått del av information från en krypterad kommunikationsplattform som använts av kriminella. På kort tid har polisen genom internationell samverkan kommit åt kommunikation på minst tre krypterade plattformar.
– Insatsen har haft fokus på vålds- och narkotikabrottslighet. Polisen agerar så offensivt som möjligt mot den typen av brottslighet. Vi har agerat både i vår egen polisregion och bistått andra regioner.  Från polisregion Östs sida har vi gjort gripanden i Östergötland, Södermanland och Stockholm. Vi har bland annat gjort tillslag mot personer som bedöms vara ledare för grov brottslighet i polisregion Öst, säger Johan Levin.

Kontaktperson för media
Johan Levin, polismästare
Telefon: 0702-34 58 34