Trygghetsarbetet i Linköping

Polisen och Linköpings kommun ger varje månad en samlad lägesbild av det trygghetsskapande arbetet.

Arbetet tar sitt avstamp i medborgarlöftet som är upprättat mellan Polismyndigheten och Linköpings kommun. Med gemensam närvaro och fysiska åtgärder på upplevt otrygga platser ska medborgarna kunna känna sig trygga i Linköping.

Läs mer om medborgarlöften och vårt gemensamma trygghetsarbete
https://polisen.se/om-polisen/medborgarloften-och-lokal-samverkan/medborgarloften/linkoping/