Välkomna till region Stockholm – 169 nya poliser

Måndag den 21 juni börjar 169 poliser i Stockholms och Gotlands län av de 600 som i fredags tog sin polisexamen.

Mats Löfving, regionpolischef i Stockholm:

– Jag vill framföra ett stort grattis till dem som fullgjort polisutbildningen och tagit sin polisexamen och idag börjar sitt nya jobb. Ni har ett viktigt samhällsuppdrag och är efterlängtade.  Vi behöver fler poliser i Stockholmsregionen.

Totalt examinerades 600 nya poliser den 18 juni. Av dem ska 169 poliser börja jobba i region Stockholm.

Det ger ett ytterligare välkommet tillskott på fler poliser till region Stockholm, och de börjar nu jobba på olika lokalpolisområden i Stockholms län och på Gotland. De nya poliserna är en viktig del i den utökning av antalet anställda som pågår inom polisen.

Målet är drygt 38 000 polisanställda vid årsskiftet 2024/25, varav drygt 26 000 poliser.  Förra året tillkom drygt 300 nya poliser till region Stockholm.

Vill du bli polis, eller känner du någon som du tycker skulle passa bra? Sök till polisutbildningen året om. Se mer på om polisutbildningen och Bli polis på polisen.se

Nya poliser i Stockholms län

PO Gotland 6
PO Stockholm city 37
PO Stockholm nord 57
PO Stockholm syd 69
Totalt: 169 nya poliser

Mer om de nya poliserna som börjar jobba idag