Ytterligare 401 går ut på aspiranten

Gengrebild polisaspirant

Gengrebild på polisaspirant

Vårens aspirantomgång har delats upp i två som ett led i att aspirantutbildningen framöver ska infalla under termin 5. I dag går den andra halvan ut på aspiranten. Totalt genomför därmed 767 aspirantutbildningen under kommande halvår.

I dag påbörjar studenter från polisutbildningarna vid Umeå universitet, Högskolan i Borås och Malmö universitet sin aspirantutbildning runt om i landet. De kommer sedan ta examen 19 november tillsammans med den första aspirantomgången som gick ut redan 12 april.

– Jag hälsar alla nya aspiranter varmt välkomna. Det är ett mycket viktigt uppdrag aspiranterna tar sig an när de tillsammans med övriga poliskollegor ska bekämpa brottslighet och verka för att öka tryggheten i vårt land. Arbetet med att bli ännu fler poliser sker fortsatt med oförminskad kraft, säger rikspolischef Anders Thornberg.

I dag startar också 71 personer den funktionsinriktade polisutbildningen vid Linnéuniversitet och från 31 maj i år har polisen öppnat upp för en unik möjlighet för redan civilt anställda att söka till och genomföra en verksamhetsintegrerad polisutbildning på halvfart parallellt med att man arbetar.

Totalt befinner sig drygt 2800 just nu i de olika polisutbildningarna.

Fakta

Aspirantutbildningen har de senaste omgångarna delats upp i två på grund av att lärosätena ställt om sina aspirantutbildningsblock till sista delen av utbildningen. Pandemin har påverkat omställningstakten för vissa lärosäten. Från och med nästa aspirantomgång i januari 2022 kommer aspiranterna från samtliga lärosäten gå ut samtidigt.

Den funktionsinriktade polisutbildningen riktar sig till funktioner där det finns ett behov av både specialistkompetens och polismans befogenhet. Till exempel kan det röra sig om att ge vissa utredargrupper möjlighet att genomföra husrannsakan och hämta till förhör, något som gynnar den operativa polisverksamheten. Utbildningen utgör ett komplement till grundutbildningen till polis, som även fortsatt kommer utgöra basen för polisrekryteringen.

Den verksamhetsintegrerade polisutbildningen har tagits fram inom ramen för den funktionsinriktade polisutbildningen och genomförs på halvfart parallellt med att man arbetar. Efter genomförd polisutbildning erbjuds man i huvudsak anställning som ingripande polis i ett svårrekryterat polisområde.

Bli polis 

mer om polisutbildningen