Ängelholmsgatan i Malmö får medborgarlöfte

Stark polisiär närvaro, ökad tillsyn av verksamheter och samverkan för att skapa god miljö och ökad trivsel i området.

Nu är det klart, nästa löfte går till Ängelholmsgatan i stadsområde Möllevången.

Satsningen sker i samverkan mellan polisen, Malmö stad och Fastighetsägare BID Möllevången. Löftet pågår under perioden april 2021 till och med april 2022.

Medborgarlöftet till Ängelholmsgatan syftar till att öka tryggheten i området, minska brottsligheten och bidra till en positiv samhällsutveckling. Åtgärderna är framtagna med hänsyn till områdets aktuella lägesbild, där ett underlag är resultat från polisens årliga trygghetsmätning.

Medborgarlöftets inriktningar

  • Polisen ska arbeta brottsförebyggande genom en stark polisiär närvaro kopplat till den lokala lägesbilden.
  • Malmö stad ska arbeta med tillsyn av verksamheter längs gatan och med situationell brottsprevention.
  • Fastighetsägare BID Möllevången ska arbeta enligt BID processen tillsammans med lokalpolisområde Norr och Malmö stad.

– Satsningen på Ängelholsgatan är en del i att möta det behov som påvisades genom trygghetsmätningarna. Polisen kommer att öka närvaron i syfte att bland annat minska den öppna narkotikahandeln och öka tryggheten för medborgarna. Den ökade närvaron ska även bidra till att etablera kontakt med boende och näringsidkare i område. Det är viktigt att skapa relationer som stärker förtroendet för polisen, säger Åsa Nilsson, chef lokalpolisområde Malmö Norr.

– Vi vill bidra med det vi kan för att de som bor och verkar i området ska känna sig trygga. Genom att lyssna på vad de upplever som viktigt kan vi göra rätt åtgärder. Vid Ängelholmsgatan kommer vi att göra ännu mer för att motverka nedskräpningen med fler och rätt placerade papperskorgar och ta bort klotter. Vi ska fräscha upp bänkar och se över belysningen. Ängelholmsgatans omvandling till gågata mellan april och oktober – så kallad sommargata – ska utvärderas till hösten, säger Peter Nilsson, tillförordnad avdelningschef för avdelningen för offentlig miljö vid fastighets- och gatukontoret i Malmö.

– Vår gemensamma inriktning är att Ängelholmsgatan i fortsättningen ska upplevas som trygg, trivsam och säker. Målet är också att denna ”BID-gata” där polisen, kommunen, Fastighetsägare BID Möllevången och andra aktörer som i samarbete gör sina speciella insatser, ska bli en modell som kan appliceras på fler ställen, både inom Möllevången och Sofielund", säger Jan Svärd, BID Malmö.

Löftet i sin helhet.

Kontakt

Tobias Bråhammar, kommunpolis vid lokalpolisområden Malmö Norr
Telefon 073-348 33 66

Peter Nilsson, tillförordnad avdelningschef för avdelningen för offentlig miljö vid fastighets- och gatukontoret i Malmö.
Telefon 070-934 13 29

Jan Svärd, BID Malmö
Telefon 070-830 53 33

Fakta medborgalöfte

Medborgarlöften handlar om att lyssna på vad de som bor och verkar i ett område upplever som viktigt för att de ska känna sig trygga och säkra.

Medborgarlöften ska

  • öka tryggheten
  • förebygga brott
  • öka medborgarnas och lokalsamhällets delaktighet i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet
  • stärka förtroendet för polisen