Ansökan från dansk politiker avslås

Polismyndigheten beslutade på tisdagseftermiddagen att avslå den ansökan om allmän sammankomst som den danske politikern Rasmus Paludan lämnat in.

Ansökan gällde en allmän sammankomst på Rosengård i Malmö den 20 maj mellan klockan 19.00–21.00 och beslutet fattades enligt 2 kap. 10 § ordningslagen. I lagen sägs det bland annat att Polismyndigheten får vägra tillstånd till allmän sammankomst endast om det är nödvändigt med hänsyn till ordningen eller säkerheten vid sammankomsten, eller som en direkt följd av den, i dess omedelbara omgivning eller med hänsyn till trafiken eller för att motverka epidemi.

- Det är av yttersta vikt för oss att värna den grundlagsskyddade mötes- och demonstrationsfriheten. Det finns dock möjlighet att i undantagsfall begränsa rätten att hålla möten på allmän plats när det föreligger en påtaglig risk för att ordningen eller säkerheten inte kan upprätthållas, säger kommenderingschef Petra Stenkula.

Rasmus Paludan har delgivits beslutet och är också upplyst om att beslutet kan överklagas till Förvaltingsrätten. Dialog om huruvida Rasmus Paludan vill ansöka om allmän sammankomst på någon annan plats eller i någon annan form har inletts. Än så länge har inga ytterligare ansökningar inkommit.