Är du kvinna och nyfiken på polisyrket?

Kvinnliga poliser

Bild: Polisen

Vi vet att det är många kvinnor som är lämpliga som poliser men som av olika anledningar inte söker. Det vill vi ändra på.

Vi kommer att i början av sommaren genomföra en träff, den 15/6 kl 18-20, med syftet att visa vad polisyrket innebär och inspirera dig att våga söka. Du kommer få en inblick i yrket, testa några arbetsmoment i vår vardag och höra vår syn på världens bästa jobb. Aktiviteten riktar sig till kvinnor i åldern 18-40år. Det finns inga krav på förkunskaper eller något fyskrav för att få vara med mer än att du är nyfiken på vad yrket innebär.

Vi har begränsat antal platser så anmäl ditt intresse redan nu. Vi återkopplar sedan till dig. Träffen kommer att ske i Nyköping, exakt plats återkommer vi med.

Covid-19-anpassning:
Gruppen kommer bestå av max 8 deltagare. All aktivitet sker utomhus. Tilldelad skyddsutrustning ska användas.

Anmäl ditt intresse

Välkommen!
Lokalpolisområde Nyköping

Polismyndigheten kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning och annan tillämplig lagstiftning. Uppgifterna behövs för att handlägga ditt ärende, vilket är en del av polisens myndighetsutövning.

Dina personuppgifter kommer bara att sparas så länge de behövs för ändamålen med behandlingen. Uppgifter som ingår i allmänna handlingar ska dock tas om hand för arkivering och kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen.

Dina rättigheter vid behandling av personuppgifter