Användningen av bevakningskameror vid Busstorget i Östersund förlängs till 30/9

Kamerorna har varit i bruk sedan i slutet av november och de kommer att finnas kvar till 30 september.

Bevakningskamerorna som satts upp på och runt Busstorget i de centrala delarna av Östersund ingår i ett pilotprojekt. Syftet med kamerabevakningen är att förebygga, förhindra samt upptäcka brott och ordningsstörningar. Bildmaterialet kan även skapa bättre förutsättningar att kunna utreda och lagföra brott.

- Vi har haft stor nytta av kamerorna i utredningsarbetet. Exempel på brott där filmerna har använts är den grova mordbranden på Prästgatan men även vid våldsbrott, skadegörelse, stölder och snatterier, säger David Westlin, chef för Lokalpolisområde Östersund.

I och med det senaste beslutet kommer kamerorna att finnas kvar över sommaren och monteras ner i slutet av september då pilotprojektet avslutas. Polisen i Jämtland jobbar för en lösning som innebär att kamerabevakningen permanentas.