Chans för akademiker med specialistkompetens att bli polis

Polisregion Stockholm söker utredare inom bland annat brott i nära relation och bedrägeri, som förutom sin akademiska utbildning och erfarenhet också vill bli poliser. Nu finns chansen att söka in till den funktionsinriktade polisutbildningen.

De senaste åren har polisen utvecklat en funktionsinriktad polisutbildning i syfte att skapa ytterligare en väg in i polisyrket. Utbildningen sker under kortare tid med högre tempo än den ordinarie polisutbildningen och målgruppen har tidigare främst varit myndighetens civila medarbetare.

Nu prövar polisregion Stockholm för första gången möjligheten att rekrytera nya medarbetare till den funktionsinriktade polisutbildningen.

Brott mot barn, brott i nära relationer och bedrägerier

I ett första steg handlar det om att stärka den brottsbekämpande förmågan avseende barn-, brott i nära relation-, och bedrägeriutredningar. Men även andra specialistområden kommer att bli aktuella längre fram. 

– Brottsutvecklingen innebär att vi behöver fler poliser med specialistkompetens inom olika områden. Om du har den utbildning och erfarenhet som efterfrågas och är intresserad av att bidra i polisens viktiga samhällsuppdrag hoppas jag att du tar den här möjligheten och söker utbildningen, säger regionpolischef Mats Löfving.    

Den funktionsinriktade polisutbildningen är en komprimerad utbildning med mycket hög studietakt som har samma utbildningsplan och samma examineringskrav som den vanliga grundutbildningen till polis.

Ytterligare en väg in till utbildningen

Specialistutbildningen är ett komplement till den ordinarie polisutbildningen, som även fortsatt kommer utgöra basen för polisrekryteringen. Målet är att Polismyndigheten ska ha 26 200 poliser i januari 2025.

– Det här öppnar en ytterligare väg till polisutbildningen, samtidigt som vi ökar vår specialistkompetens där den verkligen behövs. Det är en av flera viktiga pusselbitar för att vara en attraktiv arbetsgivare och stärka vår förmåga i det brottsbekämpande uppdraget, säger Mats Löfving.

Polisen arbetar med att attrahera nya poliser, samt behålla och återanställa medarbetare. Det innebär bland annat ett fortsatt arbete med utveckling av konkurrenskraftiga arbetsvillkor för polisanställda: löneutveckling, fler karriär- och utvecklingsmöjligheter, fort- och vidareutbildning samt fokus på medarbetarnas arbetsmiljö och säkerhet.

Funktionsinriktad polisutbildning, FPU – för akademiker som rekryteras till polismyndigheten

För att bli rekryterad måste den sökande personen uppfylla vissa specifika krav. Dessa är; högskoleexamen eller för tjänsten 120 högskolepoäng som är relevanta för tjänsten, två års utrednings/analysvana. Samt särskild behörighet till polisutbildningen. Personen prövas precis som alla andra som söker till den ordinarie utbildningen och får i slutändan samma examen.

Polisregion Stockholm söker nu ett antal specialiserade akademiker som utredare inom:

Operativa analytiker: Sista ansökningsdatum var 20 maj

Multimedia handläggare: Sista ansökningsdatum var 20 majLäs mer på polisen.se Bli polis