Den 29 maj är det veterandagen

Då hyllas alla som gjort fredsbevarande och humanitära insatser i världen. En av dem som är på mission nu, är polisen Terese Lago.

Hon hade drömt om det länge. Att åka på en av de fredsbevarande insatser, så kallade missioner, som svensk polis bemannar på uppdrag av FN. Nu är drömmen verklighet. Sedan november 2020 är Terese Lago FN-polis i Sydsudan, där hon ska vara i 12 månader. Hennes ordinarie tjänst är som utredare i polisregion Syd och hon är nu en av drygt 70 svenska polisanställda som är på fredsbevarande missioner runt om i världen.

Ett inbördeskrig bröt ut i Sydsudan 2013. Många människor dödades eller var tvungna att fly. Många barn tvingades att bli barnsoldater.

– Numera är ett fredsavtal påskrivet och det är därför vi är här, på en fredsbevarande mission, säger Terese Lago.

Konflikter är vardag

Trots fredsavtalet är våld och konflikter fortfarande vardag, men som obeväpnade poliser ska Terese Lago och hennes kollegor mest fungera som rådgivare. Men de har nästan alltid beväpnade Formed Police Unit-styrkor, som också lyder under FN, i närheten som ska skydda dem om något händer.

Arbetsuppgifterna i utlandsstyrkan varierar. I länder där det just har varit krig är uppdraget att etablera säkerhet och bygga upp en fungerande statsapparat, inklusive lokal polis.

– Vi ska framförallt skydda civilbefolkningen. Vi för även en dialog med den lokala polisen och undersöker vad de har för behov. Vi håller workshops för dem om till exempel kriminalteknik, våld i nära relation och om hur man planerar utbildningar och utreder brott.

Varierade uppdrag

Sedan Terese Lago kom till Sydsudan har hon haft två olika tjänster. Först jobbade hon med bland annat patrullering och bevakning i landets huvudstad, Juba, där det finns två stora flyktingläger. Nu tjänstgör hon i staden Wau, i västra delen av Sydsudan, som police advicer.

Terese Lago tycker att man växer både som människa och polis av att vara på en utlandsmission.

– Man får automatiskt större tålamod, lär sig känna vad som egentligen betyder något och inte haka upp sig över små bekymmer i livet.

Veterandagen uppmärksammas på många håll i landet. Rikspolischef Anders Thornberg kommer att delta i den ceremoni som hålls på Amfibieregementet och Berga slott, och som direktsänds på Försvarsmaktens Youtube-kanal. 

Polisens utlandsstyrka

Information om Veterandagen på Försvarsmakten webbplats

Polisens utlandsstyrka

Polisens utlandsstyrka utgörs av svenska polisanställda som tjänstgör utomlands i internationella freds- och säkerhetsfrämjande insatser, under ledning av internationella organisationer.
Insatserna, de så kallade missionerna, leds vanligtvis av Förenta Nationerna (FN), Europeiska Unionen (EU) eller Organisationen för Säkerhet och Samarbete i Europa (Osse).

Veterandagen

Veterandagen är en officiell flaggdag i Sverige och infaller den 29 maj. Varje år hålls ceremonier över hela landet till minne av Sveriges veteraner.
Syftet är att hedra personal som deltar eller har deltagit i nationella eller internationella militära eller civila humanitära operationer och att högtidlighålla minnet av stupade och omkomna.