Vad gör en finansiell utredare

Hur en polisutredning går till vet fler än man kan tro om man tänker efter. Inom polisen brukar vi säga att grunden är: Vad har hänt och är det brottsligt?

Om svaret är ja startar vanligen en polisutredning. Då blir de kommande frågorna att besvara vem, varför, hur gick det till och hur tänkte gärningspersonen. Här tillkommer naturligtvis olika tvångsmedel in i arbetet, brottsplatsundersökning, beslag, analyser, frihetsberövanden med mera för att säkra utredningen så att det i slutänden kan leda till ett åtal. Men vad kan en finansiell utredare bidra med i brottsutredningen?

I de flesta brott är pengar inblandat på ett eller annat sätt. Här kliver den finansiella utredaren in i bilden som expert. Follow the money som somliga skulle säga. Pengaflöden på konton, vem skickar, vem betalar och via denna väg kan man spåra vidare och se vad som köptes och var. Tillsammans med andra uppgifter kan detta ge en så pass bra bild att man ser hur man ska bedriva utredningen i övrigt, exempelvis vem man ska spana på och på vilka platser och tidpunkter. Utöver detta så har den finansielle utredaren med sig att om möjligt säkra pengar för att säkerställa skadestånd. I det sammanhanget är det viktigt att utredaren har med sig åklagaren i tänket.

De som arbetar med det här påpekar vikten av att de kommer in tidigt i utredningen då det ger flera verktyg i arbetet. Man kartlägger de undersökta personernas finansiellas förmåga jämfört med de pengaflöden som de presterar och ställer frågan om de ekonomiska flödena är rimliga jämfört med personen man granskar. Genom de ekonomiska flödena kan man också kartlägga samband mellan personer på ett många gånger väldigt bra sätt och man kommer åt personer som kanske befinner sig långt från själva brottsplatsen.

Den finansielle utredaren arbetar långtgående med andra myndigheter såsom Skatteverket och Kronofogden. Självklart är banker väldigt viktiga men här ingår även företag och privatpersoner som viktiga medspelare. Den finansielle utredaren har ofta en bakgrund som ekonom.

Ett exempel på hur det fungerar är ett större narkotikaärende som hade ett långt förlopp och gällde en stor cannabisodling. När man fått in så pass mycket uppgifter att det var dags att starta en utredning kopplades den finansielle utredaren in. Genom att följa flödena av pengar kunde man snart inte bara ringa in vilka som ingick utan också följa och fastställa de olika faserna i den brottsliga verksamheten. Dels när man investerade i verksamheten i en uppbyggnadsfas och produktionsfas och vilket samröre olika personer hade med varandra långt från själva brottsplatsen.