Fler barnförhör med ny lag

Barn som blir vittne till våld inom familjen kan få starkare skydd genom den nya lagen om barnfridsbrott som riksdagen röstade igenom i går. Polisen kommer att behöva hålla betydligt fler förhör med barn än i dag.

Den nya lagen om barnfridsbrott innebär att från och med den 1 juli blir det straffbart att låta barn bli vittne till brott i nära relation. Ett barn som bevittnar våld blir nu målsäganden och har då rätt till målsägandebiträde och skadestånd.

– För barnens rättssäkerhet är det här en mycket viktig lag, säger Peter Sörstedt, som leder en arbetsgrupp för omhändertagandet av den nya lagen om barnfridsbrott i polisregion Väst.

Nya rutiner och arbetssätt

För polisen innebär den nya lagen flera förändrade arbetssätt och rutiner. Ingripandepoliser som åker på larm om misstänkt våld i familjen kan nu behöva prata med barn på ett annat sätt för att höra vad som hänt. Och i nästa steg av utredningsprocessen behöver fler förhör genomföras. Polisen kommer också att behöva genomföra särskilda insatser för att utbilda fler polisanställda att hålla förhör med barn.

Tusen förhör med barn i region väst

Beräkningar i polisregion väst, visar att omkring 1 000 barn kommer att höras om det nya brottet varje år. Fler fall om brott i nära relation kommer att redovisas för åklagare.

– Barnens rättigheter tar vi på största allvar, även om det här kommer att innebära en större belastning för oss, säger Peter Sörstedt, polismästare.

Det är ännu inte helt klarlagt om vilka barn som ska betraktas som målsäganden, men det räcker att barnet har "bevittnat", alltså sett eller hört när våldet eller övergreppet skett.

– Även små barn betraktas som offer och eftersom polisen vanligtvis inte hör barn under tre år, så kommer man att få göra en så kallad rimlighetsbedömning om vad de har uppfattat, säger Per-Erik Rinsell, chefsåklagare på Åklagarkammaren i Borås.

Fakta: Barnfridsbrottet – den nya lagen

  • Det blir straffbart att utsätta ett barn för att se eller höra vissa brottsliga gärningar, såsom vålds- och sexualbrott, i en nära relation.
  • Straffet blir fängelse i upp till två år, vid grovt brott fängelse i lägst nio månader och högst fyra år. Särskild straffskala för ringa brott.
  • Den särskilda rätt till brottsskadeersättning som funnits för barn som bevittnat brott ersätts med samma rätt till skadestånd som alla andra barn som utsätts för brott har.
  • Lagändringarna träder i kraft den 1 juli 2021.

Källa: Justitiedepartementet