Fler döms för "Ohörsamhet mot ordningsmakten"

Polismyndigheten

Bild på lagboken Bild: Lagboken

Sedan i höstas har Norrmalmspolisen gjort många ingripanden där invånare tar sig för stora friheter i vårt demokratiska samhälle och vägrar lyssna på poliserna. Nu döms betydligt fler för dessa brott och får dagsböter.

Brotten består av att gärningspersonerna tar sig in på avspärrade och privata områden, vägrar lyssna på poliserna. Man skapar livsfarliga trafiksituationer genom att lägga sig mitt i gatan, man beter sig hotfullt mot samhällsmedborgare, låser fast sig för att försvåra avhysning och liknande. Ibland görs även våldsamt motstånd mot poliser.

Polismyndigheten värnar om alla medborgares demokratiska rättigheter så länge det sker lagligt. I dessa fall stör gärningspersonerna inte bara den allmänna ordningen och säkerheten utan skapar även otrygghet i samhället.

-         Vi ser allvarligt på dessa lagbrott och kommer att fortsätta jobba brottsförebyggande, utreda och lagföra dessa brott, säger förundersökningsledaren inom lokalpolisområde Norrmalm i region Stockholm som hanterat ärendena.

Norrmalmspolisen har det senaste halvåret hanterat 40 ärenden inom ”Ohörsamhet mot ordningsmakten”. 16 ärenden är nedlagda, 9 ärenden är under utredning, 11 ligger hos åklagare och 4 har lett till domar.