Från brott till straff på 19 dagar

Genom försöket snabbare lagföring har tiden mellan brott och straff kortats markant.

Sedan årsskiftet pågår försöksverksamhet av arbetssättet snabbare lagföring i polisområde Storgöteborg. Vanliga brott som stöld och trafikbrott utreds genom ett snabbspår i rättskedjan som kraftigt kortar processen från brott till rättsligt avgörande.

Kraftig minskning

Handläggningstiden från brott till lagföring har minskat från cirka 22 veckor till 5,7 veckor. Det visar uppföljningen för de första fyra månaderna med snabbare lagföring.

– Försöket har slagit väldigt väl ut. Hittills har vi utrett nästan 1 500 ärenden med så kallade vardagsbrott via snabbspåret. Snabbaste exemplet är en dom för stöld som avkunnades 19 dagar efter brottet, säger Lena Rundstedt som är införandeansvarig i polisområde Storgöteborg.

– De främsta vinsterna är att den som begått brott får en tidigare reaktion från samhället och att polisens utredare kan fokusera på allvarligare brottslighet.

Snabbare lagföring innebär konkret att brottet utreds färdigt av polispatrullen ute på brottsplatsen. Den misstänkte får sedan skriva på fullmakt för strafföreläggande alternativt får en tid för sitt ärende i tingsrätten om utredningen resulterar i ett åtal.

Mer kraft på grova stölder och våldsbrott

Tidigare övertog polisens utredningsorganisation de flesta utredningar som polis i yttre tjänst påbörjat. Genom snabbare lagföring slipper man överlämningar, brottet utreds färdigt i direkt anslutning till händelsen och färre ärenden landar på utredarnas bord.

– Redan nu märks ett minskat inflöde av utredningar i lokalpolisområdena. Vi har färre brott i balans som väntar på att bli utredda. En effektivare utredning av vardagsbrotten medför även att utredningstiden för andra brott kan förkortas. Våra lokalpolisområden kan lägga mer kraft på exempelvis grova stölder, rån och misshandelsbrott förklarar Lena Rundstedt.

Drygt hälften är stölder

Snabbare lagföring kan användas för att utreda mindre allvarliga brott med max tre års fängelse i straffskalan och när den misstänkte anträffas på brottsplatsen. Av de fem vanligaste brotten som hanterats genom snabbare lagföring i Storgöteborg gäller över hälften misstänkt stöld – 783 stycken. Därefter följer narkotikabrott eget bruk (359), narkotikabrott innehav (339), olovlig körning (148) och brott mot knivlagen (129).

Snabbare lagföring nationellt resultat 2021

Under 2021 har hela polisregion Stockholm och ytterligare sex polisområden jobbat enligt snabbare lagföring. Arbetssättet har:  

  • Minskat genomsnittstiden från brott till dom från cirka 22 veckor till 6 veckor.
  • Förbättrat kvaliteten i utredningarna – begärda kompletteringar från åklagare minskat från cirka 20 procent till cirka 8 procent.

Drygt 4 500 mål i snabbare lagföring har avgjorts i de aktuella tingsrätterna. Det står för cirka 37 procent av brottmålen.

Försöksverksamheten som pågått sedan 2018 i region Stockholm utvidgades i januari med polisområdena Norrbotten, Gävleborg, Värmland, Storgöteborg, Östergötland och Kalmar-Kronoberg.

För polisområde Storgöteborg har arbetssättet: 

  • Minskat genomsnittstiden från brott till dom från cirka 22 veckor till 5,7 veckor.
  • Förbättrat kvaliteten i utredningarna – begärda kompletteringar från åklagare minskat från cirka 20 procent till cirka 3,5 procent.

469 mål i snabbare lagföring har avgjorts i Göteborgs tingsrätt under januari-april. Det står för drygt 17 procent av brottmålen.

Så funkar snabbare lagföring

  • Polispatrullen stoppar en misstänkt för exempelvis rattfylleri, olovlig körning, narkotikabrott eller stöld
  • Patrullen tar ställning på plats om brottet kan bli ett snabbare lagföring-ärende och ringer en jourförundersökningsledare
  • Förundersökningsledaren beslutar om snabbare lagföring är aktuellt och ger patrullen direkt stöd och återkoppling per telefon
  • Erkänner den misstänkte kan han eller hon skriva på en fullmakt till polisen med ett bötesbelopp som sedan fastställs av en åklagare
  • Ärendet går direkt vidare till åklagare och polispatrullen kan fortsätta sitt arbete på fältet