Fyra tidigare Ericsson-anställda åtalas för mutor i Djibouti

Fyra före detta anställda inom Ericsson-koncernen har i dag åtalats för bestickning, grovt brott. Personerna misstänks under 2011 – 2012 ha mutat offentliga tjänstemän i Djibouti i syfte att erhålla kontrakt på leveranser av telekomutrustning till landet.

Ärendet är ett så kallat foreign bribery-ärende och utredningen har bedrivits av utredare vid nationella anti-korruptionsgruppen vid Nationella operativa avdelningen hos Polismyndigheten under ledning av åklagare vid Riksenheten mot korruption.

– Efter omfattande utredningsarbete hos polisens nationella anti-korruptionsgrupp känns det bra att vi kommit så långt att åklagaren beslutat om åtal. I det här fallet handlar det om drygt två miljoner dollar till tjänstemän i en auktoritär regim som regelbundet anklagas för brott mot de mänskliga rättigheterna. Vi ser allvarligt på att företrädare för svenska företag stöder affärsupplägg där mutor förekommer. Det är inte bara skadligt för svensk exportindustri, det motverkar också kampen mot korruption och fattigdom i länder som många gånger har hög korruption, säger Andreas Pallinder, gruppchef på Nationella anti-korruptionsgruppen.

– De påstådda mutorna består av kontanta överföringar om sammanlagt drygt två miljoner dollar till offentliga tjänstemän i Djibouti via ett konsultbolag i Djibouti som Ericsson anlitade för bland annat affärsutveckling och marknadsföring. Företrädaren för konsultbolaget var samtidigt offentlig tjänsteman i Djibouti, något som de åtalade personerna har varit medvetna om. Konsulten har sedan utnyttjat sin officiella position i landet för att påverka beslutet att köpa utrustning av Ericsson. Utredningen visar också att de överförda summorna skulle delas med andra personer i landets ledarskikt, säger kammaråklagare Mats Jansson som varit förundersökningsledare.

Ericsson har som företag tidigare lagförts i USA för bland annat den brottslighet som individer nu har åtalats i Sverige. Medan den amerikanska lagföringen fokuserade på bolaget har den svenska utredningen haft fokus på att utreda om och i så fall vilka fysiska personer som har ett straffrättsligt ansvar för det som hänt.