Insats mot prostitution och människohandel i Sundsvall

Förra veckan genomförde polisen i Sundsvall en planerad insats mot prostitution och människohandel.

Genom bland annat spaning på internet identifierades och lokaliserades en inrest kvinna som annonserat om sexuella tjänster. Kvinnan tog inte emot några kunder under pågående spaningsarbete. Därför kunde ingen anmälan upprättas. Arbetet gav dock andra resultat.

– Vårt arbete handlar dels om att förebygga brott, genom att begränsa efterfrågan på köp av sexuella tjänster. En annan viktig del handlar om att kunna erbjuda rätt stöd och hjälp till utsatta personer, oftast genom samtal. Vi har bland annat ett bra och nära samarbete med Maria Aldén, regionkoordinator mot prostitution och människohandel i region Nord, säger Magdalena Siman från utredningssektionen i Västernorrland.

Ytterligare en insats ägde rum vid samma tidpunkt, på en adress i centrala Sundsvall. Kvinnan, som är knuten till adressen, var dock inte hemma vid tillfället som spaningsarbetet pågick. 

Insatsen skedde i samverkan mellan polisen i Umeå, polisen i Örnsköldsvik och Maria Aldén, regionkoordinator mot prostitution och människohandel i region Nord. 

Kontakt

Magdalena Siman utredningssektionen i Västernorrland
Telefon: söks via polisens växel 114 14