Insats mot prostitution och människohandel i Umeå

Förra veckan genomförde polisen i Umeå en insats mot prostitution och människohandel.

Genom bland annat spaning på internet identifierades och lokaliserades ett antal personer, både lokalt bosatta och inresta, som annonserade om sexuella tjänster.

– Vi har fått en tydligare bild av sexhandeln i Umeå och kan konstatera att den är utbredd även här, säger Chris Sandberg, polisassistent vid ungdomsgruppen i Umeå

I samband med insatsen upprättades ett par anmälningar, men ingen person har hittills kunnat lagföras. Arbetet gav dock andra resultat.

– En viktig aspekt i vårt arbete är att förebygga brott och lotsa utsatta personer till det stöd som samhället erbjuder. Under insatsen kunde vi hålla bra samtal kring detta med ett antal kvinnor, både lokala och de som kommit hitresta från andra orter för att sälja sex, berättar Chris Sandberg.

Arbetet mot prostitution och människohandel är ett medborgarlöfte i Umeå kommun, det vill säga ett uppdrag som polisen tillsammans med kommunen lovat att prioritera. Insatsen genomfördes tillsammans med socialtjänstens regionkoordinator.

– Vi har sedan tidigare ett mycket bra samarbete med socialtjänsten. Denna gång samverkade vi även med polisen i Västernorrland då många kvinnor reser mellan länen för att sälja sex, berättar Chris Sandberg

Presskontakt

Chris Sandberg, polisassistent
Telefon: söks via polisens växel 114 14