Kamerabevakning från luften

  • Skäggetorp
  • Ryd
  • Berga
1/3

Polisen har beslutat att använda UAS (drönare) över Skäggetorp, Ryd och Berga. Kamerabevakningen kommer att ske från 20 maj till 20 juni, i enlighet med kamerabevakningslagen.

Polisen använder UAS, en obemannad flygfarkost med kamera, som ett komplement till riktade insatser som vi gör i de tre bostadsområdena. UAS kan komma att användas dygnet runt under den angivna tidsperioden.

Syftet är att förebygga, förhindra eller upptäcka brottslig verksamhet i områdena, eller att utreda eller lagföra brott. Bakgrunden är att det har skett grova brott i områdena i närtid och att det finns en risk att fler brott kan ske som en följd av detta.

Kontakt för media: lokalpolisområdeschef Ann-Christine Rehnström, 010-5667301.