Kamerabevakning i anslutning till rondellplan i Örnsköldsvik

Idag har polisen installerat tillfälliga kamerapaket i anslutning till rondellplan i Örnsköldsvik.

Kamerabevakning är en del av det förebyggande arbetet i polisområde Västernorrland och används i hela polisregion Nord. Syftet är dels att lära sig använda den nya tekniken, att kamerorna ska kunna verka brottsförebyggande men även att kamerorna ska kunna bidra till att utreda eventuella brott som sker i anslutning till det bevakade området.

– Förra sommaren förekom en hel del ordningsstörningar och en del brott i området. Detta i samband med att många människor samlades med sina fordon i anslutning till rondellplan. Mot bakgrund av detta tog vi beslutet att installera kamerabevakning under sommaren för att se vilka effekter det kan få, säger Christian Hald, samordnare för kameraprojektet i Sundsvall.

Det tillfälliga kamerapaketen planeras sitta uppe till september.

För mer information kontakta: Christian Hald.